Alla ämnen
Biovärme

Flera fastighetsägare anmäler Solör Bioenergi till Konkurrensverket

Flera fastighetsägare anmäler Solör Bioenergi till Konkurrensverket
Biobränslehantering i värmeverk. Foto Solör Bioenergi

Sex fastighetsägare i Nora går samman och anmäler Solör Bioenergi till Konkurrensverket, då dessa anser att energibolaget genomfört oskäliga prishöjningar på leverans av fjärrvärme.

– Förutom den höga höjningen har dialogen med Solör Bioenergi varit undermålig. Vid ett första försök att få till en förhandling, efter aviseringen om prishöjningen, fick våra medlemmar till svar att ”det inte finns något förhandlingsutrymme, och därmed är förhandlingen avslutad”, säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Solör Bioenergi har ett naturligt monopol på leverans av värme i fjärrvärmenätet i Nora, som enda leverantör av fjärrvärme.

Sex fastighetsägare gör anmälan

För att få sin sak synad går nu sex fastighetsägare, däribland det kommunala bostadsbolaget, samman och gör en anmälan till Konkurrensverket.

Tillsammans har de drygt 1 000 lägenheter och kommersiella eller verksamhetslokaler på nästan 100 000 kvadratmeter.

– Kostnaden för uppvärmning av ett hus är en av fastighetsägares största utgiftsposter och alla höjningar är naturligtvis extremt kännbara. Och eftersom vi kan ju inte låta bli att tillhandahålla uppvärmda lägenheter måste vi betala våra värmeräkningar. Konsekvenserna av väldigt höga värmeräkningar blir att planerat underhåll eller förbättringar i fastigheterna måste skjutas på framtiden, säger Oscar Söderberg, ordförande lokalavdelningen i Örebro för Fastighetsägarna MittNord och LG Söderberg Fastigheter AB.

Flera bolag tvingas höja fjärrvärmepriserna

Flera energibolag som levererar fjärrvärme har de senaste åren tvingats höja priserna till följd av bland annat Rysslands invasion av Ukraina, som medfört höjda biobränslepriser och ett högre generellt kostnadsläge.

Fastighetsägarna MittNord, tillsammans med sina medlemmar som står bakom anmälan, hoppas att anmälan till Konkurrensverket ska leda till att prishöjningarna dras tillbaka.

Solör Bioenergi bemöter kritiken

I Nerikes Allehanda svarar Nicklas Eld, regionchef på Solör Bioenergi, på kritiken från Fastighetsägarna MittNord genom att ge en annan beskrivning av situationen:

• I Nora finns det ytterligare en aktör som levererar fjärrvärme och kunderna har möjlighet att välja annan uppvärmning. Men vi ser fortsatt ökat tyck på förfrågningar att ansluta sig till vårat fjärrvärmenät.

• Prisökningarna de senaste sex åren har legat på omkring två procent per år, vilket har varit ett stabilt pris.

• Prisändringen på fjärrvärme sker en gång per år jämför med el som kan ändras oftare, beroende på vilket avtal man har som kund.

• Den senaste prishöjningen på fjärrvärme är högre beroende på kriget i Ukraina som har lett till att bränsleexporten från Ryssland har upphört och priserna på biobränsle har stigit. Köpare av biobränsle i andra länder som har köpt biobränsle från Ryssland, Belarus och Ukraina har börjat köpa från länder som Sverige vilket påverkar priset även här hos oss. Solör Bioenergi har behövt kompensera för detta.

Nicklas Eld
Nicklas Eld, Regionchef Väst, Solör Bioenergi. Foto Solör Bioenergi

• Nicklas Eld ger också en annan beskrivning av dialogen mellan parterna.
– Vi har haft ett dialogmöte på våren och ett på hösten, säger han i Nerikes Allehanda den 22 juli.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy