Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

FMVs prov med biojetbränsle i JAS 39 Gripen går in i slutfasen

FMV har tecknat kontrakt med GKN Aerospace Sweden angående fortsatt provning med en 50/50- mix av jetbränsle och biojetbränsle för RM12-motorn till JAS 39 Gripen. Provet ska påvisa möjligheten att använda biobaserade jetbränslen för militära flygplan, med syftet att minska miljöpåverkan från avancerade stridsflygplan.

Provet med biobränsle för stridsflygplan är en del av ett bilateralt samarbete mellan FMV och amerikanska USAF/NAVAIR och ingår i Biojet-projektet, som startade i oktober 2013 och kommer att slutföras hösten 2020.

JAS 39 Gripen Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
JAS 39 Gripen.  Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten JAS 39 Gripen Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

100 procent förnybart biojetbränsle

I mars 2017 genomförde en Gripen C/D med RM12-motor flera lyckade flygningar med 100 procent förnybart biojetbränsle. Prestandan var utmärkt, både under flygningarna och på marken. Bränslet var fullt utbytbart med normalt jetbränsle och godkänt för ett begränsat antal provflygningar. Inga motorändringar eller andra förändringar krävdes för provflygningen. Det bränsle som användes 2017 (CHCJ-5) utvecklades av det amerikanska bolaget ARA på uppdrag av USN/Navair.

Biojetbränsle från skogsavfall

Proven under 2020 kommer att ge ytterligare intressanta data och påvisa möjligheter med hjälp av den avancerade mätutrustningen som finns i motorprovcellen.
– Detta är en milstolpe i projektet att vi nu kommer att kunna göra ett motorprov med en 50 procent inblandning av ett biojetbränsle utgående från skogsavfall av typ ATJ/SKA, vilket inte har gjorts tidigare, säger Erik Prisell FMV specialist flygframdrivningssystem. ATJ (alcohol-to-jet)-SKA-bränslet har utvecklats och tillverkats av Swedish Biofuels AB.

EU-programmet Clean Sky

Både FMV och GKN Aerospace är starkt engagerade i förnybara bränslen och för att minska flygets miljöpåverkan. GKN Aerospace är också med i EU-programmet Clean Sky, det största europeiska forskningsprogrammet för utveckling av innovativ, avancerad teknologi som syftar till att minska utsläpp av koldioxid, bränsle och buller från flygplan.

GKN Aerospace Sweden är typcertifikatägare för RM12-motorn och har sett över bränslespecifikationer och materialkompabilitet för alla komponenter som har kontakt med bränsle, för att garantera en säker motordrift under provet. Att utföra provningen i en testcell kommer att ge mer djupgående information för att se möjliga skillnader i motordata, jämfört med tidigare flygprovresultat och med den här 50/50-mixen av biojetbränsle och konventionellt jetbränsle.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy