Alla ämnen
Bioekonomi

Förbättrade marknadsförutsättningar för pyrolysolja från uttjänta däck

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har under det senaste året märkt ett ökat intresse för den olja, så kallad pyrolysolja, som bolaget med hjälp av sin egenutvecklade teknologi kan utvinna ur uttjänta däck. På grund av naturgummit i däck har oljan ett högt bioinnehåll och är därför enligt bolaget mycket intressant för en lång rad aktörer på marknaden eftersom den kan ersätta fossila alternativ.

– Baserat på marknadens gensvar för pyrolysolja och våra egna beräkningar bedömer vi att oljan som återvinns ur uttjänta däck kommer att kunna bidra till att kraftigt öka intäkterna från återvinningsanläggningar baserade på vår teknologi, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Thomas Sörensson, vd för Enviro.
Thomas Sörensson, vd för Enviro. Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Högre krav på hållbarhet

Kapitalmarknadens och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet och skärpta regulatoriska krav, har enligt Enviro lett till en allt större efterfrågan på alternativ till fossila råvaror inom ett flertal industrier, däribland raffinaderi- och kemikalieindustrin. Det ökade intresset för den återvunna oljan samt de indikationer på pris och efterfrågan som Enviro fått gör att bolaget nu justerat sina beräkningar över möjliga intäktsströmmar från en återvinningsanläggning baserad på Enviros teknologi.

Ökade intäkter

– De förändrade marknadsförutsättningarna innebär att den återvunna oljan kommer att ha stor positiv inverkan på intäkterna från en anläggning. Vi bedömer nu att den kommer att kunna bidra till en kraftig ökning av de tidigare beräknade intäkterna som angivits till cirka 110 MSEK per anläggning och år, säger Thomas Sörensson.

Högt bioinnehåll

Ett uttjänt däck kan innehålla så mycket som 50 procent olja och eftersom oljan till stor del kommer från naturgummi har den högt så kallat bioinnehåll. När denna olja återanvänds innebär det minskad negativ påverkan på miljö och klimat. Olja med högt bioinnehåll är extra attraktiv på marknaden. En återvinningsanläggning baserad på Enviros standardmodell kan processa cirka 30 000 ton däck per år och utvinna en kommersiell volym om cirka 14 000 ton pyrolysolja. Under det gångna året har bolaget också satsat på att öka återvinningsgraden av olja men även startat flera projekt ihop med det statliga forskningsinstitutet Rise samt flera internationella aktörer inom oljesektorn för att genom förädling bredda användningsområdet för pyrolysoljan.

Certifiering nästa steg

Enviro avser nu intensifiera sina aktiviteter för att certifiera den återvunna pyrolysoljan och göra den ännu mer kommersiellt gångbar. Bland annat kommer bolaget att låta göra en livscykelanalys, så kallad LCA-analys (Life Cycle Assessment) av oljan för att verifiera miljönyttan samt en mer detaljerad studie av dess innehåll. Bolaget siktar också på att certifiera pyrolysoljan i enlighet med EU:s miljöförordning REACH vilket underlättar handel med och transporter av den återvunna oljan.

Avtal med Michelin

I april 2020 undertecknade Enviro en avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap med den globala däcktillverkaren Michelin. I samband med undertecknandet gjorde Enviro en riktad emission till Michelin varvid Michelin blev största ägare i bolaget med 20 procent av aktierna.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy