Alla ämnen
Skogsbränsle

Förbättrat resultat för Mellanskog

Mellanskog redovisar ett förbättrat rörelseresultat för 2016 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2016 blev 22,3 Mkr (7,0). Det förbättrade resultatet beror bland annat på ökade volymer och minskade kostnader för logistik, skriver Mellanskog i ett pressmeddelande.

Sture Karlsson,vd Mellanskog. Foto Therese Asplund
Sture Karlsson,vd Mellanskog. Foto Therese Asplund Sture Karlsson,vd Mellanskog. Foto Therese Asplund

Mellanskog arbetar vidare på det program som syftar till att skapa såväl kundvärde som mervärde för medlemmarna. Ökade volymer och minskade kostnader för bland annat logistik är viktiga bidrag till det förbättrade rörelseresultatet.

Under 2016 har samtliga dotterbolag i koncernen fusionerats med moderföreningen. Med anledning av fusionen kommer ingen koncernredovisning för 2016 att lämnas.

Stock med vältlapp. Foto Mellanskog
Stock med vältlapp. Foto Mellanskog Stock med vältlapp. Foto Mellanskog

Förbättrad marginal i virkesaffären

Omsättningen blev 2 858 Mkr (2 836), vilket är en ökning med 22 Mkr. Föreningen levererade 4 441 tm3fub* (4 359). Rörelseresultatet blev 22,3 Mkr (7,0). Ökningen i rörelseresultat består främst av högre volym och förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till -3,3 Mkr (28,0) försämringen beror främst på lägre utdelning från intressebolag. Resultat efter skatt uppgår till 19,0 Mkr (35,0).

Periodens kassaflöde uppgick till +100,5 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 803,2 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 153 Mkr (47). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 9 (17) procent. Setras styrelse föreslår en utdelning om 1,94 kr per aktie för 2016, vilket motsvarar 100 Mkr. Det slutgiltiga beslutet om utdelning fattas på Setras bolagsstämma 24 april 2017. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

– Vi är nöjda. Mellanskogs mål att skapa värden för medlemmarna och att återställa insatskapitalet följer den plan som vi har satt upp. Såväl medlemsnytta som insatskapitalets värde ökar vilket är väldigt roligt. Vi räknar med att insatskapitalet är återställt vid nästa bokslut, säger Sture Karlsson, vd på Mellanskog.

 

*tm3fub=tusen kubikmeter fast volym under bark

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy