Alla ämnen
Politik

Förbränning är nödvändigt för biologiskt liv!

Vad är förbränning? Jo, något av det mest naturliga, det finns inget liv utan förbränning! Det är inte så konstigt att många är oroliga för att eldning ska ge upphov till farliga utsläpp. Om man förbränner många moderna ämnen utan tillräcklig rening eller med för lite syre kan förbränning ge upphov till giftiga gaser. Men förbränning i sig är inte farligt utan alldeles nödvändigt.

Förbränning är en av livets mest naturliga processer. I biologin kallas förbränning ofta cellandning. Förbränning sker till exempel hela tiden i våra kroppar. Det är när kroppen bryter ned det vi äter, så att vi får näring och energi. I kroppen sker förbränningen som bäst vid 37 grader när vi andas in syre och släpper ut koldioxid.

Vi bidrar inte till att höja koldioxidhalten i atmosfären eftersom vi äter växter som samlat in koldioxid. Detsamma gäller för djur vi äter, de har levt av växter som byggts av koldioxid och vatten som hämtats ur luft och mark när växterna växer.

I en motor eller vedkamin sker förbränningen vid högre temperatur än i cellen men den sker på samma sätt. Det vill säga att kolhydrater som exempelvis cellulosa, etanol eller en vegetabilisk diesel oxideras med syre så att de bryts ner till koldioxid och vattenånga. Med modern teknik kan man undvika farliga utsläpp. Växterna består av atomer och molekyler som liksom lego byggs samman och sedan spjälkas eller delas igen. Kol, väte, syre och näringsämnen byggs ihop i växter och förbränns sedan igen, ibland förbränns växterna i kroppen, ibland i en bilmotor eller ett kraftvärmeverk, ofta multnar och ruttnar de på åkern eller i skogen, allt detta sker i ett evigt kretslopp.

Många mänskor är negativa till förbränning eftersom många av oss har dåliga erfarenheter. Problem kan uppstå till exempel om man förbränner ämnen som inte hör hemma i naturen utan tillräcklig rening. Därför är den viktigaste miljöåtgärden att inte tillverka eller introducera onaturliga och giftiga ämnen i produkter och att inte sprida sådana ämnen. Det gäller framförallt tungmetaller, kemiska substanser och lösningsmedel men också att inte öka halten av koldioxid i atmosfären. Här finns det mycket kvar att göra för att förhindra tillverkning och spridning av giftiga och farliga ämnen. Inom energiområdet handlar det framförallt om att minska utsläppen av fossil koldioxid och därför är det lämpligt att passa på att höja koldioxidskatten nu när priset på fossila bränslen är lågt. Ett annat problem som var vanligt förr var att man eldade med för lite syre och då fick kolväten, kolmonoxid och ofullständig förbränning som en konsekvens.

I  Sverige har vi många avfallsförbrännings-anläggningar med mycket bra rening. Därför är det en bra metod att se till att produkter som använts lämnas till förbränning för att destruera många av de ämnen som finns i plaster, trä och textiler efter att de varit möbler, mattor, kläder, leksaker eller byggmaterial som behandlats med olika ämnen. Det är en säkrare väg till en god hälsa och miljö än att göra nya produkter av använda material med okänt ursprung.

Häromdagen kom från statistikbyrån Eurostat beskedet att Sverige har 52,6 procent förnybar energi. När ytterligare några kärnkraftverk läggs ner om några år kommer andelen förnybart stiga raskt. De stora utmaningarna mot att nå ett 100 procent förnybart energisystem är två. Dels är det att åstadkomma tillräcklig effekt i elnätet när det är kallt och dels är det att ersätta de fossila bränslena i transportsektorn. Vi inom bioenergisektorn har teknik, kompetens och resurser för att klara båda de här utmaningarna inom 25 år utan att det behöver bli särskilt dyrt.

Jag är helt övertygad om att vi i Sverige klarar vår energiförsörjning med bioenergi, vattenkraft, vind, sol och en effektiv energianvändning. Bioenergin står idag för mer än en tredjedel av Sveriges hela energianvändning.

Vid all bioenergianvändning så bygger energiproduktionen på förbränning, det kan vara i motorer eller i kraftverk. Biobränsle förbränns miljövänligt i moderna anläggningar utan skadliga utsläpp. Men visst behövs kontroll och mätning så att förbränning alltid sköts på rätt sätt. Med bra styrning och kontroll är även storskalig förbränning bra för miljön.

Vi bioenergiföretag har alla skäl att stå upp för vår förbränning och tala om att den miljömässigt är helt ok. Vi måste också se till att byta ut gamla anläggningar och få bort eventuella aktörer som inte sköter sig. Glöm inte att förbränning är en nödvändig del av allt biologiskt liv!

Gustav Melin, vd Svebio


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy