Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Fores om Bonus-Malus-förslaget: Äntligen på plats – men behöver skärpas direkt!

Bonus-malus-beskattningen för personbilar är ett mycket viktigt och välkommet förslag, med goda möjligheter att snabbt skärpas jämfört med regeringens förslag, anger 2030-sekretariatet i ett pressmeddelande.

– Att vi nu har ett färdigt förslag, därtill klart bättre än utredningen, betyder att vi fått ett viktigt verktyg på plats för det fortsatta arbetet, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Regeringens förslag innebär att supermiljöbilspremien på 40 000 kronor ersätts med en bonus på 45 000 kronor för rena el- och vätgasbilar. Premien sänks linjärt till 60 g/km, som ger 7 500 kronor i bonus, varpå en neutral zon gäller upp till 95 g/km. Utsläpp på 95-140 g/km beskattas med 77 kr/g, utsläpp därutöver med 100 kr/g. Gasbilar får en särskild premie på 7 500 kronor. Alla premier betalas ut sex månader efter fordonsköpet, malusen påförs fordonsskatten under bilens första tre år. Ordinarie fordonsskatt är oförändrad men miljöbilars skattebefrielse upphör. Systemet införs 1 juli 2018 och gäller nya bilar, lätta lastbilar och minibussar som registreras från samma datum.

– Högsta bonusnivån på 45 000 kronor är bara marginellt mer än dagens supermiljöbilspremie, särskilt som den femåriga fordonsskattebefrielsen samtidigt tas bort. Det ger förstås inte den omställning vi önskat och som krävs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. En höjning till 60 000 kronor vore rimlig och malus-intäkterna bör ge utrymme för det, säger Mattias Goldmann.

2030-sekretariatet hade helst sett att både bonusen och malusen var utformad i trappsteg A-G, som kylskåp och glödlampor – och som det franska systemet. Sekretariatet är positiva till att gasbilar får en premie, men menar att den borde höjas till 10 000 kronor. Etanolbilar, som enligt regeringens förslag inte får någon premie alls, bör få en mindre premie på förslagsvis 5 000 kronor.

2030-sekretariatet betonar vikten av regelbundna skärpningar, förslagsvis med fem gram vart tredje år, men också med möjlighet att justera för ny teknik. Därutöver vill man se en skärpt miljöbilsdefinition.

– Miljöbilsdefinitionen bör skärpas till att motsvara bilar som får bonus. Eftersom statliga myndigheter måste köpa, leasa och långtidshyra miljöbilar, skulle det betyda en rejäl boost för elbilar, laddhybrider och gasbilar, avslutar Mattias Goldmann som betonar att det i grunden är mycket positivt att bonus-malus nu presenterats, men att det behövs tillkommande styrmedel för att 2030-målet ska nås.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy