Alla ämnen
Politik

Företag visar stort intresse för att investera i klimatet

Allt fler företag investerar för att minska sina utsläpp av växthusgaser via Klimatklivet. Det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och gör att strukturella förändringar och innovationer som är nödvändiga för att nå klimatmålen genomförs.

Naturvårdsverket lämnade nyligen en samlad redovisning av Klimatklivet till regeringen. I den framgår att över 70 procent av de 3,3 miljarder kronor som hittills betalats ut har gått till privata företag.

Förnybart bränsle och flytande biogas dominerar

Bland företagen dominerar åtgärder där fossila bränslen som olja, naturgas och gasol byts ut mot förnybart bränsle. Andra typiska åtgärder handlar om produktion och distribution av flytande biogas och produktion av andra biodrivmedel. Ytterligare en växande grupp bland de som får stöd är bostadsrättsföreningar som vill investera i laddstationer för elbilar. Det är den vanligaste typen av åtgärder i Klimatklivet. Alla dessa satsningar behövs för att få till det teknikskifte som minskar utsläppen av växthusgaser och gör industrin bättre rustad att möta framtidens miljökrav.

– Det är glädjande att det finns ett stort intresse för att göra klimatinvesteringar och söka medfinansiering för det. Vi bedömer att åtgärderna som Klimatklivet delfinansierat inte hade genomförts utan stöd. De är viktiga för att nå klimatmålen; särskilt de som rör transporter, säger Nanna Wikholm, projektledare.

Minskat utsläppen med 930 000 ton koldioxid per år

Dessutom visar rapporten att Klimatklivets åtgärder bidrar till flera positiva effekter i samhället, så som bättre luftkvalitet, ökad sysselsättning och möjlighet till spridning och introduktion av miljöteknik i flera delar av samhället. De 2 300 investeringar som Klimatklivet stöttat minskar utsläppen med 930 000 ton koldioxid per år. Statens kostnader för utsläppsminskningarna beräknas uppgå till 20 öre per kilo koldioxid. Sedan 2015 har intresset för satsningen ökat kontinuerligt.

Hela rapporten, samt ytterligare information om Klimatklivet, finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Lägesrapport om Klimatklivet till regeringen
Resultat från Klimatklivet
Ansökan till Klimatklivet

För mer information, vänligen kontakta Nanna Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket, 010-698 14 02.
För mer information, vänligen kontakta Nanna Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket, 010-698 14 02. För mer information, vänligen kontakta Nanna Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket, 010-698 14 02.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy