Alla ämnen
Biogas

Förnybar svensk gas är en viktigt åtgärd för att fasa ut rysk gas

Förnybar svensk gas är en viktigt åtgärd för att fasa ut rysk gas

Nivån på stödet till produktion av biogas från gödsel behöver ökas i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag. Det skriver regeringen i vårändringsbudgeten som överlämnades till riksdagen idag. Det befintliga anslaget ökas med 50 miljoner kronor under 2022, vilket enligt regeringen ska räcka till en gödselgaspremie på upp till 40 öre per kilowattimme.

Biogas som produceras från gödsel ger mer än 100 procent reduktion av klimatpåverkande gaser i livscykeln. Jordbruket minimerar sina klimatutsläpp samtidigt som biogasen kan användas för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn eller industrin. Det innebär dubbel klimatnytta och Biogasmarknadsutredningen visade att det är en kostnadseffektiv klimatåtgärd.

Svensk biogas får en boost som är efterlängtad

– Den här satsningen på gödselbaserad biogas fanns med bland Biogasmarknadsutredningens förslag men saknades fortfarande när regeringen i slutet av mars presenterade den nya förordningen som ska boosta svensk biogasproduktion. Dagens besked är därför mycket efterlängtat och positivt, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Energigas Sverige menar att för att ge ytterligare långsiktighet och investeringstrygghet bör riksdagen anta ett produktionsmål om 10 TWh biogas och andra förnybara gaser till 2030, också det i enlighet med Biogasmarknadsutredningen förslag. Det är även hög tid att regeringen tillsätter den utredning som föreslogs av Biogasmarknadsutredningen om ett produktionsstöd för andra förnybara gaser med ny teknik – som till exempel DME, vätgas eller syngas.

– Det finns en stor outnyttjad potential för stora volymer förnybara gaser från skogliga restprodukter i Sverige. Det kräver ny teknik som behöver stöd för att komma till stånd, säger Maria Malmkvist.

Att bygga ut produktionen av biogas och andra förnybara gaser ligger helt i linje med EU-kommissionens plan, REPowerEU, där ökad produktion och användning av förnybar gas har identifierats som en viktig åtgärd för att fasa ut beroendet av rysk gas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy