Alla ämnen
Skogsbränsle

Forskning om skonsam och produktiv teknik ger mycket bra resultat

Tre års extra satsning på forskning om skonsam och produktiv teknik ger resultat. Enbart vinsten från ett av de 23 delprojekten kan tack vare bättre kapning komma att bli större än hela kostnaden.
– Utöver ekonomiska vinster bidrar satsningen till att minska mängden markskador och den genererar maskintekniska innovationer som är skonsammare mot både människa och miljö, säger Magnus Thor, FoI-chef på Skogforsk.

Hösten 2013 beslutade Skogforsks styrelse om satsningen på teknik- och metodutveckling för produktiv och skonsam drivning, effektiv skogsvårdsteknik samt beslutsstöd för drivningsplanering. Foto: Erik Viklund, Skogforsk
Tre års extra satsning på forskning om skonsam och produktiv teknik ger resultat. Enbart vinsten från ett av de 23 delprojekten kan tack vare bättre kapning komma att bli större än hela kostnaden. Foto: Erik Viklund, Skogforsk Hösten 2013 beslutade Skogforsks styrelse om satsningen på teknik- och metodutveckling för produktiv och skonsam drivning, effektiv skogsvårdsteknik samt beslutsstöd för drivningsplanering. Foto: Erik Viklund, Skogforsk

Hösten 2013 beslutade Skogforsks styrelse om satsningen på teknik- och metodutveckling för produktiv och skonsam drivning, effektiv skogsvårdsteknik samt beslutsstöd för drivningsplanering. Satsningen omfattade 50 miljoner kronor av eget kapital, fördelat på tre år. Ett villkor var att alla projekt i satsningen skulle ha potential att kunna tillämpas snabbt och ge stor effekt för svenskt skogsbruk.

– Man kan inte bli annat än imponerad av det som gjorts inom ramen för den strategiska satsningen. Vissa projekt tillämpas redan i operativ drift. Här kan nämnas markfuktighetskartor som bland andra vi inom Stora Enso idag använder fullt ut i vår verksamhet. Men det har också gett oss viktiga erfarenheter och kunskaper som kommer komma till nytta i många forsknings- och utvecklingsprojekt framöver, säger Martin Holmgren, vd på Stora Enso Skog och ny vice ordförande i Skogforsks styrelse.

26 olika projekt har genomförts inom ramen för satsningen. Men den har också gett möjlighet att gå in i större EU-projekt och andra samarbeten varför den sammanlagda budgeten för satsningen är flerfaldigt större än 50 miljoner kronor.

– Sammantaget är vår bild att denna satsning har skapat en väsentlig extra nytta, utöver den ordinarie verksamheten på Skogforsk, säger Magnus Thor. Till exempel genom maskintekniska innovationer och snabbare utveckling och implementering av digitala terrängmodeller, markfuktighetskartor och beslutsstöd för logistik, säger han.

Läs rapporten Skonsam och produktiv skogsteknik

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy