Alla ämnen
Bioenergi i industri

Fossilfri sjöfart nära med ny biogasanläggning

Flytande biogas är en av nycklarna till framtidens fossilfria sjöfart – men bristande tillgång är ett stort problem. Nu skriver Donsörederiet Furetank och Eskilstuna Biogas en avsiktsförklaring som gör det möjligt att bygga en ny anläggning som producerar runt 5 000 ton flytande biogas årligen.

Furetank förbinder sig att under tio år köpa minst 75 procent av den gas som Eskilstuna Biogas kommer producera av gödsel kombinerat med matavfall från invånarna i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Det rötas och uppgraderas till ett 100 procent avfallsbaserat, fossilfritt och förnybart biobränsle, LBG.

Furetank har målsättningen att vara ledande inom resurs- och miljöeffektiv sjöfart och har utvecklat en ny serie fartyg som är globalt bäst i klimatklassen enligt FN-organet IMO:s standard för sjöfarten. De drivs idag främst på flytande naturgas, LNG, men ambitionen var från start att gå över till LBG snarast möjligt. Nu tas det första stora klivet mot att göra skiftet.

– Det är fantastiskt att vi nu kan få tillgång till flytande biogas i Sverige. Med LBG producerad på rätt sätt kan vi köra våra fartyg helt utan utsläpp av koldioxid eller hälsoskadliga partiklar. Det vi gör följer en linje: vi utvecklade de nya effektiva fartygen, valde gas som bränsle och klimatkompenserade kvarstående utsläpp. Nu går vi över till att säkra vår egen tillgång på LBG, säger Furetanks vd Lars Höglund i ett pressmeddelande.

biogasanläggning
Foto: Furetank

Mångmiljonstöd från Naturvårdsverket

Biogasanläggningen blir den största miljöinvesteringen i Eskilstuna på 20 år och kommer att motsvara uppåt 10 procent av kommunens sammanlagda växthusgasutsläpp, enligt Kaj Wågdahl, styrelseordförande för Eskilstuna Biogas.

Projektet får cirka 140 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till klimatinvesteringar. Avtal med en stor kund var en förutsättning för att få finansiering.

– Utöver Klimatklivets bidrag och statligt produktionsstöd för biogas krävs ett långsiktigt avtal med en stark part för att kunna ta en sån här tung investering och uppnå den storskaliga biogasproduktion som vi planerar. Det är också väldigt glädjande att hitta en partner som ser affärsmöjligheter i att gå före i klimatomställningen, säger Kaj Wågdahl.

Steget före när sjöfarten ställer om

Det som kvarstår för att trycka på knappen för den nya anläggningen är att produktionsstödet för biogas, som röstades fram enligt riksdagens budget i december 2021, träder i kraft. Man inväntar också besked i ett antal tillståndsprocesser även om miljötillstånd och förhandsbesked för bygglov redan är beviljade.

I Göteborg krävs att hamnen skapar förutsättningar för en lagringsstation för biogasen, så att den kan levereras från Eskilstuna och finnas på plats i tillräcklig mängd när de stora fartygen kommer in för att bunkra bränsle.

Sista kvartalet 2023 ska gasen börja levereras om allt går enligt plan, vilket sannolikt sammanfaller med att EU:s handelssystem för utsläppsrätter utvidgas till sjöfarten. När alla rederier får börja betala för sina koldioxidutsläpp ligger Furetank steget före.

– Vi blev först i Sverige med att bunkra LBG år 2018, för oss var det en markering att det var åt det hållet vi ville gå. Nu har vi en tydlig plan för övergången och förhandlar om fler kontrakt både i Sverige och ute i Europa. Det känns otroligt bra. Hela organisationen tycker att det är roligt att vara med och driva den här utvecklingen framåt och visa att det går, säger Lars Höglund.

Ny studie visar: Fel i Nature om kraftigt ökad skogsavverkning

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy