Alla ämnen
Biovärme

Fossilfri värme på Unicon Renefluid biobränsleanläggning i Esbjerg

Det danska företaget DIN Forsyning och KPA Unicon har tecknat ett kontrakt för totalleverans av ett fjärrvärmeverk i Esbjerg, Danmark.

Den kombinerade kapaciteten för Unicon Renefluid-bubblande fluidiserad bädd (BFB) och Unicon Condenser rökgasskrubber kommer att vara 60 MW. Pannanläggningen kommer att producera värme för det lokala fjärrvärmenätet för nästan 100 000 invånare och kommer att använda flis som bränsle. Anläggningen kommer att börja fungera i januari 2023.

Fossilfria till 2030

Pannanläggningen kommer att placeras i Esbjergs hamnområde. Anläggningen som levereras av KPA Unicon är en viktig del av en större plan där tre decentraliseras värmeproduktionsenheter planeras byggas till samma plats i syfte att ersätta det befintliga koleldade kraftverket. DIN Forsyning: s strategiska mål är att endast använda fossilfria bränslen till år 2030 och Unicon Renefluid pannanläggning är ett viktigt steg för att nå det uppsatta målet.

– Det lokala kraftvärmeverket kommer att stängas i april 2023 och DIN Forsyning är skyldigt att hitta en miljövänlig ersättning för upp till 350 MW fjärrvärme, som vi fick från kraftvärmen. Vi är glada över att ha undertecknat kontraktet för pannanläggningen från KPA Unicon. Vi kommer att använda deras expertis i denna viktiga process för att ersätta kol med ett grönare alternativ, säger Kenneth Jørgensen, ledande projektledare i DIN Forsyning

 

– Det är fantastiskt att få leverera vår första anläggning till Danmark och därmed deltar vi i att ta landet mot en koldioxidneutral framtid. Anläggningen kommer att vara den bästa tillgängliga tekniken när det gäller effektivitet, utsläpp och tillgänglighet. Det långa serviceavtalet är också helt i linje med vår utveckling inom det skandinaviska marknadsområdet, säger Ada Herranen, projektutvecklingschef, KPA Unicon.

Viktigt med nollutsläpp av avloppsvatten

Leveransen är omfattande, förutom Unicon Renefluid-pannan med dess huvudsakliga utrustning, vattenreningsverk, bränsle- och askhanteringsutrustning. Den medföljande Unicon Condenser möjliggör hög rökgasrening och verkningsgrad. Kunden betonar vikten av nollutsläpp av avloppsvatten och anläggningen kommer att utformas för att uppfylla begäran. Lokala utsläpp från anläggningen, såsom stoft, svaveloxider och kväveoxider, är mycket låga tack vare medföljande bagfilteranläggning och SCR-utrustning.

Stabil och säker fjärrdrift av anläggningen är möjlig på KPA Unicons PlantSys digitala serviceplattform. Dessutom har ett femårigt underhållsavtal tecknats med kunden som omfattar teknisk support dygnet runt och årligt underhåll av anläggningen. Kunden ansvarar för anläggningsbyggnaden och bränsleförvaringen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy