Alla ämnen
Bioekonomi

Framtidens avloppsreningsverk kan bli hållbara bioraffinaderier

All världens avloppsreningsverk producerar stora mängder slam som i dag används för att framställa biogas. I framtiden kan reningsverken få en bredare funktion genom att ställas om till bioraffinaderier för produktion av allt från biogas till olika nya material.

Forskare inom området Resursåtervinning vid Högskolan i Borås ska validera ett nytt koncept där de med hjälp av membranbioreaktorer kan producera och utvinna fettsyror som i sin tur används för att producera ämnena ättiksyra och vätgas.

I dag rötas matavfall och slam från reningsverken för att producera biogas, men biogas konkurrerar med andra energislag, till exempel vindkraft och solenergi, vilket gör att produktion av enbart biogas är begränsande.

– Med vår teknik kan vi utveckla en plattform så att reningsverken kan göras om till raffinaderier där olika kemiska ämnen kan utvinnas och användas för produktion av olika slags material. Fettsyror är ett slags mellanprodukt, förklarar Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik, som leder projektet.

Fettsyror kan vidarebehandlas

Fettsyror har en funktion liknande den som socker i olika petrokemiska och biologiska processer har, nämligen som näring till de mikrober som används i processerna. En framgångsrik produktion och utvinning av fettsyror gör det möjligt att vidarebehandla dessa ämnen till andra produkter som exempelvis bioplast eller butanol. Den mängd slam som sedan återstår vid processen kan användas som substrat, det vill säga det material som ska omvandlas, i ett bioraffinaderi.

– Ytterligare en finess med metoden är att man kan utvinna det kol som finns i slammet och få en cirkulär process där kolet används för att avlägsna kväve och fosfor ur avloppsvattnet och som vi inte vill ha ut i våra vattendrag, då det leder till övergödning. I dag köper reningsverken in stora mängder kol för att denna process.

Projektet pågår till och med 31 maj 2019 och finansieras av Vinnova. Det genomförs i samarbete med Chalmers tekniska högskola och företagen Gryaab och Renova AB.

Källby avloppsreningsverk. Foto: VA Syd
Källby avloppsreningsverk. Foto: VA Syd Källby avloppsreningsverk. Foto: VA Syd

Mer om projektet.

Mer om forskningen inom resursåtervinning.

Vid Högskolan i Borås utvecklas olika slags membran. Deras funktion i biorektorn är att släppa igenom olika kemiska ämnen och samtidigt göra så att de mikrober som används i processerna behålls inne i biorektorn och inte spolas ut.

I Sverige finns i dag cirka 400 avloppsreningsverk.

Läs mer om fettsyror (källa: Wikipedia)

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy