Alla ämnen
Pellets

Från torv till träpellets i ombyggd 120 MW-panna i Uppsala

Vattenfall har bytt från torv till trä i en stor topplastpanna i Uppsala. Provdriften av den nya anläggningen startade i slutet av 2018 och väntas bli klar under 2019. Pellets mals till pulver och eldas i fem nya brännare.

Energianläggningen Boländerna i Uppsala består av tre avfallsanläggningar som baslast samt ett kraftvärmeverk och en hetvattenpanna som går på vinterhalvåret. Förutom dessa finns ett antal mindre enheter för reserv och topplast. I avfallsförbränningen sker basproduktionen av värme, ånga, kyla och el. När det är riktigt kallt startar kraftvärmeverket med torv och trä som bränsle med en panneffekt på ca 400 MW. Kraftvärmeverket har kapacitet att leverera 235 MW värme och 120 MW el på fastbränsle. Hetvattenpannan (HVC) används för topplast och under höst och vår. Det är denna hetvattenpanna på 120 MW värme som har byggts om för träpellets och nu tas i drift.

Vattenfall_Uppsala
Ombyggnaden i oktober 2018 med bränslemottagningen i förgrunden och den långa tubtransportören för pellets som går över ett kontorshus till pannhuset. Vattenfall_Uppsala

Träpellets istället för torv

Syftet med ombyggnaden är att minska utsläppen av fossilt koldioxid för att klara både Vattenfalls egna mål samt för att klara krav på lägre utsläpp av svavel- och kväveoxider, enligt EUs regler. Vattenfall har bestämt sig för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och denna bränslekonvertering är ett led i detta.

Vi valde träpellets för hetvattenpannan utifrån den analys som gjordes, bland annat med avseende på bränsleflexibilitet och ekonomiska förutsättningar, säger Sara Hugestam, biträdande projektledare för konverteringen av HVC-pannan.

Ny bränslemottagning

Vattenfall handlade upp ombyggnaden som en delad entreprenad. De två största delarna var bränslehanteringen respektive kvarn och förbränning. Bränslehanteringen omfattade nytt mottagningshus med mottagningsficka för pellets, skruvar, transportörer, en stor silo på 4 000 kubikmeter samt en lång tubmatare som transporterar pellets från den stora silon till en mindre silo vid pannan. Danska Valmont SM har varit huvudleverantör för bränslehanteringen. Simatek var en underleverantör som levererat systemet för kontroll och hantering av damm i bränslemottagningen.

Nya kvarnar och nya brännare

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) från Danmark har ansvarat för den andra större delen av projektet som gäller kvarn och förbränning. Pellets tas emot vid pannan i en mindre silo på 100 kubikmeter. Därefter mals pellets till pulver i hammarkvarnar och träpulvret blåses direkt till fem nya brännare som monterats på pannan.

Ombyggnaden omfattar även en uppdatering av rökgasreningen samt systemet för pumpning och förvärmning av biooljan som används för att starta anläggningen och som reservbränsle. Andra delar av upphandlingen omfattar uppdatering av styrsystemet, byggnation av ett nytt hus för kvarnarna samt demontering av de gamla bränsleledningarna för inmatning av torv.

Under intrimning

Anläggningen startades i slutet av 2018 och intrimningen som görs för tre olika bränslen, väntas bli klar under 2019. De bränslen som används är träpulver, bioolja och EO3 – eldningsolja med låg svavelhalt.

Vi började med olja och tände första gången 1 november och i mitten av december tände vi med träpulver, säger Sara Hugestram.

Erfarenheter av bränsledelen

– Under intrimningen har arbete pågått med att få till ett jämt och bra flöde av pellets från mottagningsfickan till pannan. Men bränslelogistiken har varit en utmaning. Vi vet var vi kan köpa pellets, men utmaningen har visat sig vara att hitta lastbilar som kan transportera pellets trots att mottagningen av pellets är byggd för att kunna ta emot de flesta sorters lastbilar, säger Sara Hugestam.

Förbränning

– När det gäller förbränningen pågår en intrimningsfas där vi testar anläggningen under en längre period med pellets för att få till en optimal förbränning i anläggningen. En erfarenhet är att för att nå optimal förbränning har flera äldre delar i anläggningen behövt underhållas eller bytas ut, säger Sara Hugestam.

Oväntad diskussion om brandsäkerhet

En ovanlig diskussion uppstod kring transportbandet för pellets, det går ovanför en kontorsbyggnad. Under planeringen diskuterades dels risker för ljudstörningar och dels brandsäkerhet.

Är det är säkert att leda pellets, ett brännbart material, över ett kontor där folk arbetar? Vi gjorde en utredning av detta och det visade sig att med de brandskydd som installeras i transportören så var kontorsbyggnaden en större brandrisk för pelletstransportören än tvärtom.

Ökat behov av träpellets

Första säsongen kommer behovet av pellets att vara några tiotusen ton pellets, motsvarande cirka 100 GWh beroende på hur kall eller varm säsongen blir. Det stora kraftvärmeverket är gammalt och kommer att stängas. Innan det nya värmeverket Carpe Futurum tas i drift vid årsskiftet 2021/22 väntas pelletsbehovet öka kraftigt. Under 2017 levererade kraftvärmeverket omkring 400 GWh värme, vilket skulle motsvara 80 000 ton pellets om den ombyggda hetvattenpannan används för att täcka motsvarande behov.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy