Alla ämnen
Pellets

Fredrik Zetterlund ny ledare på PelletsFörbundets kansli

I augusti började Fredrik Zetterlund som ledare för PelletsFörbundets kansli efter Bengt-Erik Löfgren. Fredrik började samtidigt en tjänst som programdirektör för fasta biobränslen på Svebio och kommer att dela sin tid mellan PelletsFörbundet och Svebio. Fredrik svarar här på några frågor om sin bakgrund och hur han ser på sitt nya uppdrag.

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag har jobbat som konsult och projektledare som anställd på Ragn-Sells Miljökonsult (numera Ramboll) under tio år, med fokus på energi- och avfallsbranscherna. Jag har varit med som projektledare och hjälpt kunder att beställa processanläggningar och driva projekt. Ett antal projekt har handlat om att hantera askor från energibranschen. Ragn-Sells har byggt anläggningar i Högbytorp och Norrköping för att ta emot och behandla askor från avfallsförbränning och spilloljor från fartyg. Det har varit spännande uppgifter i tydliga projekt med tydliga mål och förväntningar på resultat kopplat till affärsplaner.

Innan jag blev konsult jobbade jag på Naturvårdsverket med ekonomiska styrmedel som handel med utsläppsrätter och systemet för kväveoxidavgifter. Det arbetet var också inriktat mot energibranschen och delvis mot skogsindustrin.

Hur har du hamnat inom detta område?

– Jag är civilingenjör från KTH inom maskinteknik med inriktning på uthållig energiproduktion och har försökt hålla mig inom energibranschen. Det finns en koppling till miljö och resursutnyttjande inom energibranschen som lockar. Även avfallsförbränning passar in, förutsatt att det görs på ett bra sätt. Att ta hand om askor handlar om att rena och ta ut ett värde i form av att återvinna resurser.

Vad var det som gjorde att du blev intresserad av ditt nya uppdrag?

– Jag tycker att det Svebio står för, är helt i linje med mina värderingar kring ren energi. Pelletsområdet har jag inte särskilt mycket erfarenhet av, men jag har sommarjobbat på värmeverket i Strängnäs och hanterat pellets.

Pellets är en naturlig energikälla i energiförsörjningen. Pellets som bränsle är väldigt bra, det finns många fördelar med att använda ett torrt och homogent bränsle i anläggningar där det är ont om plats. Istället för att använda fossil olja går det att få in nästan motsvarande energimängd med pellets.

Vad kommer du att fokusera på?

– Till att börja med har jag satt mig in i kansliet och hållit igång de aktiviteter som varit planerade. Jag jobbar nu bland annat med att utveckla Pelletsförbundets strategi, planera för nästa års stora pelletskonferens Nordic Pellets 2020 som vi kommer att arrangera i Uppsala den 4-5 februari 2020 samt förbereda den svenska delegationen av företag som ska delta Nordisk samlingsmonter på mässan Bois Energie i Nantes i Frankrike den 30-31 januari 2020.

Har du några tankar om vad som kan göras för att utveckla pelletsbranschen?

– Det borde det finnas möjligheter att skapa en bättre dialog aktörer i samhället och med kunder som använder pellets. Ser kunder och omvärlden verkligen nyttan med pellets? Nyttan får inte glömmas bort utan måste upp på agendan både hos dem som tar fram policys som kan stödja branschen och hos kunderna. Det är viktigt att det finns en motvikt mot andra energislag som är fossila eller direkt elberoende.

Det andra utvecklingsområdet är att svensk teknik och kunnande borde exporteras i större omfattning. Här finns ett stort kunnande eftersom vi har jobbat med pellets länge och förmodligen har kommit till en ganska hög mognadsgrad. I andra länder är detta ett område som kan växa och utvecklas och vi kan sprida både kunskap och teknik.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag gillar att vara ute i naturen, gärna med familjen, både i fjällen och i skärgården. På sommaren vandrar jag gärna i fjällen. På vintern blir det skidåkning, både på längden och utför. Jag har förmånen att kunna använda ett sommarställe i Stockholms mellersta skärgård norr om Värmdö. Det ser jag fram under sommaren.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy