Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Gasum fortsätter bygga nordiskt gasekosystem

Energibolaget Gasum följer sin vision att bygga ett nordiskt gasekosystem. Detta görs bl.a. genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Målsättningen för Gasum är att etablera en tankinfrastruktur som uppfyller det tunga transportsegmentets behov av rationell logistik och tillgänglighet.

Dessa etableringar har tilldelats ett investeringsbidrag av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Investeringsstödet avser etablering av 16 tankstationer för gas i landet och motsvarar en summa på 92,6 miljoner kronor.

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle. Under de kommande åren ämnar Gasum att etablera ett stationsnät för flytande gas i Sverige, Norge och Finland. Stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs de stora trafikstråken för att på så vis knyta samman den nordiska marknaden.

Stöd i flera regioner

Investeringsstödet som Gasum beviljats möjliggör att företaget kan gå in i en mer detaljerad fas för att slutföra detaljplanen för de enskilda etableringarna. De regioner som Gasum beviljats stöd för är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall genomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda. Därmed kommer omställningstakten till fossilfria transporter öka. Detta investeringsstöd kommer att stödja oss i vidareutvecklingen av den nordiska gas- och transportmarknaden, säger Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy.

Gasum tilldelas investeringsstöd för att etablera tankstationer för flytande gas
Gasum tilldelas investeringsstöd för att etablera tankstationer för flytande gas Gasum tilldelas investeringsstöd för att etablera tankstationer för flytande gas

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy