Alla ämnen
Biokraft

Gigantisk termos säkrar värme till Jönköping

En ny ackumulatortank ska byggas vid kraftvärmeverket på Torsvik. Jönköping utvecklas och växer. För att möta stadsutvecklingen och för att erbjuda hållbar värme till fler, har Jönköping Energi beslutat att bygga en ny ackumulatortank på Torsvik. Ackumulatortanken kommer att fungera som en gigantisk termos och göra det möjligt att säkra leveransen av framtida värme och varmvatten. det skriver Jönköping Energi i ett pressmeddelande.

Ackumulatortanken kommer stå längs E4:an vid kraftvärmeverket i Torsvik och bli totalt 49 meter hög. När den är i drift kommer den inte bara att säkra leveransen av fjärrvärme till kunderna, utan också bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och därmed minska klimatpåverkan.

En ny ackumulator ska byggas vid Kraftvärmeverket på Torsvik.
En ny ackumulator ska byggas vid Kraftvärmeverket på Torsvik. En ny ackumulator ska byggas vid Kraftvärmeverket på Torsvik.

Bättre leveranssäkerhet

– Den nya tanken ger oss möjlighet erbjuda våra kunder ännu bättre leveranssäkerhet. Den kommer att göra så att vi kan lagra värmeenergi och leverera i nätet när efterfrågan ökar, ett effektivare och mer hållbart sätt att producera värme på, berättar Svante Berglund på Jönköping Energi som leder arbetet.

Stöd från Klimatklivet

Ackumulatortanken har beviljats ett bidrag från Klimatklivet, ett stöd som organisationer kan söka hos Naturvårdsverket för minskad klimatpåverkan.

 

Om kraftvärmeverket på Torsvik

På kraftvärmeverket på Torsvik är det avfall och restprodukter från skogen, som grenar och toppar, som eldas. Det uppvärmda fjärrvärmevattnet pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som i sin tur värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. Värmen produceras till största delen i kraftvärmeanläggningen på Torsvik. Anläggningen består av två kraftvärmeverk som tillsammans producerar 90 procent av fjärrvärmebehovet och drygt 30 procent av den el som används i Jönköping Energis nätområde. Den el Jönköping Energi producerar i de båda verken motsvarar hushållsel till mer än 25 000 hushåll.

 

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy