Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Glädjande besked efter kritiken: Biogasbilar fortsätter klassas som miljöbil

Den 29 oktober meddelade regeringen att gasbilar ska fortsatt klassas som miljöbil i den nationella miljöbilsdefinitionen. Regeringen går alltså inte vidare med det tidigare remitterade förslaget om ändrad miljöbilsdefinition.

– Det här var ett mycket klokt beslut av regeringen och det enda rätta för miljön och klimatet. Självklart ska biogasbilar klassas som miljöbilar. Gasbilarna i Sverige drivs till 95 procent av förnybar, hållbar biogas. Klimatnyttan är i toppklass och biogasen produceras från matrester, avloppsvatten, gödsel och andra restprodukter. I själva biogasprocessen bildas dessutom biogödsel till ekologisk odling. Genom att välja gasbil minimerar vi utsläppen samtidigt som vi skapar en cirkulär ekonomi, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Miljöbil
Miljöbilsdefinitionen har stor påverkan på transportsektorns omställning som helhet och marknadsförutsättningarna för olika förnybara drivmedel. stor påverkan på transportsektorns omställning som helhet och marknadsförutsättningarna för olika förnybara drivmedel.

Definition styr upphandling

Den nationella miljöbilsdefinitionen styr statliga myndigheters upphandlingar, men den har samtidigt stor påverkan på regioners, kommuners, företags och privatpersoners bilval. Därmed har den stor påverkan på transportsektorns omställning som helhet och marknadsförutsättningarna för olika förnybara drivmedel.

Remiss i våras

Infrastrukturdepartementets förslag, som remitterades i våras, innebar att biogasbilar inte längre skulle ingå i den nationella miljöbilsdefinitionen. Därmed skulle gasbilar bara i undantagsfall få upphandlas av myndigheter under regeringen. Samtidigt skulle intresset från andra aktörer att upphandla och köpa gasbilar minska, vilket i förlängningen leder till en utfasning av gasbilar från marknaden.

Vände efter massiv kritik

Infrastrukturdepartementets förslag mötte massiv kritik från nästan samtliga remissinstanser, både från myndigheter, regioner och kommuner men också från Energigas Sverige och gasbranschen.
– Jag hade blivit förvånad om regeringen hade gått vidare med det förslag som lades fram i våras. Regeringen gör mycket bra för biogasen, med bland annat skattebefrielse och det aviserade långsiktiga biogasstödet. Det är tydligt att regeringen vill satsa på att öka biogasproduktionen och då ska vi naturligtvis använda biogasen där den gör stor nytta. Alla förnybara alternativ behövs för att ställa om och nå målet 2030 för transportsektorn. Regeringens besked från är därför mycket glädjande, säger Maria Malmkvist.

Länk till regeringens pressmeddelande:

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy