Alla ämnen
Pellets

Gnosjö har byggt nytt fjärrvärmenät och ny värmecentral för pellets

Gnosjös nya biovärmeanläggning togs i drift i slutet av november 2018. I ett befintligt pannrum har tre pelletspannor på vardera 500 kW installerats. Till att börja med ska 4 GWh biovärme levereras via ett nytt fjärrvärmenät när pellets ersätter gas i Gnosjö.

Gnosjö kommun gjorde 2017 en offentlig upphandling som Neova vann. Uppdraget var att leverera färdig värme till ett antal av kommunens fastigheter.

Gunnar Lindow

– Denna nya lösning är bättre och säkrare för vår del eftersom vi blir fria från ansvaret att leverera värme, nu står Neova för allt. För oss var det bättre att gå över till fjärrvärme bland annat för att våra äldre gaspannor var svåra att sköta med lokal kompetens. Vid störningar behövde vi kalla in servicepersonal från Malmö för att göra åtgärder. Nu får vi färdig värme till varje fastighet istället för att ha en panna i varje hus, säger Gunnar Lindow, vd på Järnbäraren, Gnosjö kommuns fastighetsbolag.

Äntligen fjärrvärme

Gnosjö var nära att investera i ett fjärrvärmenät för drygt 15 år sedan. Kommunen gjorde då en förstudie kring fjärrvärme i tätorten. Då valde politikerna naturgas vilket medförde att hela tanken på fjärrvärme med biobränsle föll.

Det har funkat bra med gas men nu har gaspannorna blivit gamla och till vissa av dem finns inte längre reservdelar att köpa. Den nya lösningen är säkrare, säger Gunnar Lindow.

Lägre energikostnad

Gunnar Lindow vill inte avslöja energipriset, men förklarar att kommunen har skrivit ett tioårigt avtal med Neova med en energikostnad som är lägre än tidigare.

– Vi slipper också ansvaret för att underhålla och förnya pannor. Det energipris vi betalar omfattar även den investering som Neova har gjort, säger Gunnar Lindow.

Inga klagomål

– Projektet har fungerat bra vilket även bevisas av att det har varit väldigt lite skriverier i lokaltidningen, trots att vi har grävt upp ganska mycket i Gnosjö. Jag har fått några frågor från ett fåtal privatpersoner om vad som har pågått, men det har inte varit några klagomål. Det är ett bra betyg, menar Gunnar Lindow.

Neova_Gnosjo
Neova hyr fastigheten med den nya värmecentralen av Gnosjö kommuns fastighetsbolag Järnbäraren. Neova äger utrustningen i värmecentralen och säljer värme till Järnbäraren. Neova_Gnosjo

Ökande intresse

Neova har skrivit ett nyttjanderättsavtal med Järnbäraren som innebär att Neova hyr fastigheten med värmecentralen av Järnbäraren. Neova äger utrustningen i värmecentralen och säljer värme till Järnbäraren.

– Anbudet handlar om det värmepris vi kan erbjuda. Vi var garanterade en viss volym värme under en viss tid. Vi har nu en förhoppning om att efterfrågan på fjärrvärme kommer att växa genom att fler aktörer ansluter sig till det nya nätet efter hand. Runt Gnosjö ligger det som ett pärlband av industrier och det är lite av en dröm för Neova att få möjlighet att koppla in flera av dessa på det nya fjärrvärmenätet. Ofta är förhandsintresset för att ansluta till fjärrvärme lågt, men så fort det finns ett nät i drift ökar intresset markant, säger Peter Backman, projektledare på Neova.

Mindre nät vävs samman

– Vi startar ofta med att bygga ett mindre nät för att få in en fot på marknaden och sedan i takt med att efterfrågan ökar bygger vi ut nätet och bygger fler produktionsanläggningar eller bygger ut befintliga anläggningar. Vi har byggt ihop flera mindre nät på andra orter som till exempel i Östhammar. Det blir inte stordrift som på större orter, utan kanske två eller tre mindre anläggningar som vi väver ihop.

Från gaspannor till pelletspannor

Pelletspannorna levererades av Cleanburn. Den totala installerade effekten är 1,5 MW fördelat på tre pannor. Långhults Marktjänst från Gislaved har grävt för kulvert och gjort all svetsning av fjärrvärmenätet.

Under första halvan av 2018 genomförde vi en projektering och handlade upp underentreprenörer. Arbetet startade i augusti 2018 och har utförts under hösten och vintern. Anläggningen togs i drift i slutet av november, säger Peter Backman.

Pelletspannorna levererades av Cleanburn.
Pelletspannorna levererades av Cleanburn. Den totala installerade effekten är 1,5 MW fördelat på tre pannor. Långhults Marktjänst från Gislaved har grävt för kulvert och gjort all svetsning av fjärrvärmenätet.

Fungerar bra

– Pannanläggningen har funkat exceptionellt bra. Det är ovanligt, enligt min erfarenhet, att det fungerar så här bra. Det brukar alltid var något intrimningsproblem men den här gången har pannleverantören verkligen fått till det.

Alltid när vi etablerar oss på en ny ort och ska lära känna nya entreprenörer tar det lite tid innan man förstår varandra väl. Men det har gått bra och vi har kopplat på alla kunder, säger Peter Backman.

Pellets kommer att användas som bränsle i den nya panncentralen. Behovet kommer att vara drygt 800 ton per år till att börja med.

Klimatklivet viktigt

Neova har byggt flera biovärmeprojekt de senaste åren tack vare Klimatklivet. Pengar till Klimatklivet minskades i statsbudgeten för 2019.

– Men förhoppningen från vår sida är att Klimatklivet kommer tillbaka. Det har varit en förutsättning för att få ihop flera av de lite större projekten. I Gnosjö har Klimatklivet svarat för omkring halva investeringen i projektet. Skillnaden är som natt och dag när vi ska räkna på ett sånt här projekt. Vi hoppas verkligen att Klimatklivet kommer tillbaka, avslutar Peter Backman.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Fakta

FAKTA

Värmeleverantör: Neova
Pannor: Cleanburn
Schakt och svetsning av fjärrvärmenät: Långhults Marktjänst

Effekt: 3 x 500 kW totalt 1,5 MW
Bränslebehov: 830 ton per år
Emissionskrav: 100 mg stoft per normal-kubikmeter vid sex procent

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy