Alla ämnen
Ledare

Grönt ljus – släpp loss investeringarna!

Grönt ljus – släpp loss investeringarna!
Gustav Melin. Foto: Erik Cronberg

Den sista veckan i mars avslutades den omtalade trialogen, förhandlingen om Förnybarhetsdirektivet och resultatet blev det enda logiskt möjliga. Att skörderester från skogsbruket, grenar och toppar av träd som blir över när man skördar timmer och massaved även framöver får användas för att värma hus och för att producera el och biodrivmedel, skriver Gustav Melin, vd för Svebio i en ledare.

Det hade varit extremt märkligt om, sådant skräp från biomassa som vi i alla tider lagt på valborgselden, inte skulle få användas som förnybar energiproduktion. Det var så klart ett enormt viktigt beslut för vår industri men också för hela mänskligheten genom att det förbättrar möjligheterna att klara klimatet.

Bioenergi är det största förnybara energislaget och det är rimligt och sannolikt att det fortsätter så. Ukrainakriget har gjort fossila bränslen dyra och osäkra, under förra året ökade därför efterfrågan på biobränslen dramatiskt i hela Europa och priserna steg. Nu när investeringsförutsättningarna är mer klara, finns chansen att byta ut mängder av fossila gas, olje- och kolpannor till förnybar bioolja, biogas, träpulver, pellets och flis.

Nu kan vi inte vara försiktiga, nu är dags att ta marknadsandelar och investera i bränsleproduktion så att skiftet från fossil energi inte hejdas av höga biobränslepriser. Nu lägger iv in en högre växel!

Ökad svensk drivmedelsproduktion ger lägre priser

Samma dag som Förnybarhetsdirektivet förhandlades levererade Lena Ek det första delbetänkandet från Utredningen om en nationell bioekonomistrategin. Lena Ek och den ambitiösa utredningsgruppens uppgift var att föreslå hur Sverige ska öka biodrivmedelsproduktion från svensk råvara.

Lena Ek & Co föreslår att biodrivmedelsproduktionen ska skalas upp ordentligt och att Sverige årligen ska producera 16 TWh biodrivmedel och 4 TWh e-bränslen. Det är ansenliga volymer drivmedel och det är glädjande att utredningen har ambitionen ”att göra skillnad”.

Under förra året var hela drivmedelsanvändningen för samtliga vägtransporter ungefär 90 TWh och den totala biodrivmedelsanvändningen i Sverige var 26 TWh. Med den storleken på nya volymer svensk produktion är det sannolikt att de påverkar priset på den svenska marknaden.

Det vill säga eftersom vi vet att biodrivmedel från skogsråvara som fungerar i bensin och dieselbilar, kan produceras till lägre kostnad än dagens marknadspriser, kommer utredningens initiativ leda till lägre drivmedelspriser om regeringen genomför utredningens förslag.

Utredningens förslag kan få stor påverkan

Vår uppfattning är att om den nya regeringen genomför utredningens förslag blir Sverige en mer robust och energisäker nation. Det beror på fyra saker:

  • För det första får vi oberoende svensk drivmedelsproduktion från svensk råvara. Det är bra ur en rad säkerhetsaspekter och garanterar exempelvis bränsleförsörjning till försvaret, sjukvårdstransporter och en rad andra viktiga områden.
  • För det andra ser utredningen till att Sverige utnyttjar råvaruresurser som idag får multna i skogen och släpper ut koldioxid utan att ta till vara energin i bränslet. Vi får alltså en väsentligt starkare handelsbalans när egna råvaror kan användas till drivmedelsproduktion som ersätter import.
  • För det tredje kommer svenska bolag att upphandla, pröva och utveckla ny teknik i kommersiell skala. En del av företagen kommer att kunna sälja teknik och kunskap på en internationell marknad. Det ger teknik i framkant, exportintäkter och fler arbetstillfällen.
  • Slutligen och för det fjärde bidrar Sverige till att lösa klimatproblemen och nationen blir ett föredöme som många andra länder kommer att vilja följa i ord och handling.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy