Alla ämnen
Biovärme med elproduktion

Gullberna värmeverk producerar nu sin egen el med ny ORC

Gullberna värmeverk producerar nu sin egen el med ny ORC
Foto, Affärsverken

Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park är numera både värme- och elproducent. Den nya elen gör anläggningen självförsörjande och bidrar till energiomställningen i Karlskrona.

I vintras utrustades värmeverket på Gullberna med ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle) för att kunna producera både värme och el. Sedan början av juni är systemet i drift. Tekniken är i princip en ångturbin som sätts i rörelse av trycket från het gas från fjärrvärmen. Turbinen driver sedan en generator som producerar elektricitet.

– Värmebehovet ute i fjärrvärmenätet styr hur stor elproduktion det blir, men det kommer räcka för att göra oss självförsörjande. Även när vi inte behöver elda så mycket på sommaren så blir det tillräckligt, för då minskar även belastningen på fläktar och pumpar och annat som drar ström hos oss. Turbinen genererar dessutom lite mer el än vi förväntade oss, hela 355 kW, säger Björn Karlsson, driftsamordnare på Affärsverken.

Värmeverket kommer även att leverera el till elnätet i Karlskrona när det finns kapacitet över.

– Det här är väldigt bra ur miljösynpunkt. Vi eldar bara pannan med biobränsle från närområdet och bidrar till bättre balans i energisystemet. Detta är ett sätt att säkerställa så att Karlskrona inte halkar efter i energiomställningen. Just nu pågår flera olika insatser och projekt som främjar framtidens elförsörjning för ett hållbart Karlskrona, säger Anna Wallin, vd Affärsverken.

Bakgrund till investeringen

Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park är en av Karlskronas fjärrvärmeanläggningar.

Förra året fattade Affärsverken beslut om att köpa in ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle) till värmeverket på Gullberna för att kunna producera både värme och el.

– Det är en turbin som sätts i rörelse av trycket från het gas. Den driver i sin tur en generator som producerar elektricitet. Gasen kyls sedan ner i en kondensor varpå värmen överförs till fjärrvärmenätet, berättar Björn Karlsson, Driftsamordnare Energi.

Tekniken gör värmeverket på Gullberna till en kraftvärmeproducent som bidrar till ett grönare och mer väderoberoende energisystem. Pannan eldas med flis från skogarna omkring Karlskrona och avger rena rökgaser.

– Den här sortens lösning passar perfekt för mindre värmeverk, vilket det finns många av i Sverige. De kanske inte genererar så mycket el ut på näten, men gör att anläggningarna kan bli självförsörjande vilket också är syftet med satsningen på Gullberna, säger Björn Karlsson och fortsätter:

– Vi kommer få minst 320 kW lokalproducerad och miljövänlig el där vi sannolikt kan skicka ut en del el till kunderna under rätt förutsättningar, vilket är mycket positivt. All installerad effekt är bra, liten som stor.

Tanken är att ORC-systemet ska vara i drift innan årsskiftet.

– Tekniken är på plats och just nu installeras alla rör. I nästa steg ska allt kopplas in och sedan besiktas innan vi trycker på startknappen. Vi har en bit kvar, men merparten av jobbet är gjort, säger Björn Karlsson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy