Alla ämnen
Torvmark

Håkan först ut i Blekinge att plugga ett dike för klimatet

Håkan först ut i Blekinge att plugga ett dike för klimatet
Håkan Björkman är först ut i Blekinge med att plugga ett dike för klimatet. Foto: Ola Runfors, Skogsstyrelsen

Markägaren Håkan Björkman i Mörkamåla är först ut i Blekinge med att återväta dikad torvmark. Han gör därmed en betydelsefull insats för klimatet. Följ med fredagen den 21 april när Skogsstyrelsen visar Blekinges första dikesplugg, en fördämning i diket som gör att markerna blir återvätade.

I Mörkamåla i Olofströms kommun finns nu Blekinges första plugg för att återväta torvmark, och det kommer bli fler. Under dagen är planen att göra ytterligare en plugg om förhållandena är de rätta. Återvätning av torvmark som tidigare dikats ur för att sänka grundvattennivån och öka skogsproduktionen, görs för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att sätta en plugg i diket av till exempel plank och jordmaterial, höjs vattennivån i markerna och nedbrytningen av torv avstannar. Återvätning är en kostnadseffektiv klimatåtgärd som också har positiva effekter på den biologiska mångfalden

Med återvätning kan vi hindra fortsatt torvnedbrytning och det större läckaget av växthusgaser som uppstod när torvmarkerna dikades och grundvattennivån sänktes säger Johannes Holswilder, skogskonsulent Skogsstyrelsen Blekinges distrikt

Skogsstyrelsen arbetar med återvätning på uppdrag av regeringen. Vi planerar, informerar och förbereder för återvätning samt tecknar frivilliga återvätningsavtal med markägare som har lämpliga dikade torvmarker. Markägare som skriver avtal kompenseras ekonomiskt i relation till minskningen av skogsproduktionen. Sedan sköter Skogsstyrelsen pluggningen av diken.

Enligt Naturvårdsverket rapporterades i Sverige (2021) ett årligt utsläpp på 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från dränerad torvmark. Detta överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken och motsvarar 25 procent av de totala territoriella utsläppen i Sverige. Arbetet med återvätning är därför ett mycket viktigt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.

Återvätning av dikad torvmark är något som torvbranschen har gjort i decennier på torvmarker som en del i efterbehandling efter att torv har skördats för att användas som bränsle i värme- och kraftvärmeverk eller som jordförbättringsmedel. Läs mer om hur branschföreningen Svensk Torv ser på hur återvätning och efterbehandling behöver göras för att få bäst klimatnytta.

Info om skogsstyrelsens visning av återvätning i Blekinge

När?

21 april 2023. Media är välkomna klockan 11.00. Skogsträffen för besökare börjar klockan 13.00.

Var?

Mörkamåla, Kyrkhult, Olofström, se karta nedan.
Google maps, koordinater: 56.3467223, 14.6248925 (vändplan skogsbilväg i nära anslutning till återvätt yta).

Mer information:

Johannes Holswilder, Skogskonsulent, Blekinges distrikt, Skogsstyrelsen, 0457-45 51 36, 072-576 29 70, johannes.holswilder@skogsstyrelsen.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy