Alla ämnen
Bioekonomi

Halvtid för Ragn-Sells Ash2Salt anläggning i Högbytorp

I maj 2020 togs första spadtaget på en ny världsunik anläggning som bygger på Ragn-Sellsägda EasyMinings patent för att utvinna kommersiella salter ur flygaska. Nio månader har passerat och trots coronapandemin går det stora byggprojektet bra och enligt plan.

Mikael Hedström, VD på Ragn-Sells Treatment & Detox, berättar att han kan följa bygget på länk och se hur byggnaden börjar ta form via en kamera. Anläggningen byggs på Ragn-Sells största avfallsanläggning Högbytorp i Bro strax nordväst om Stockholm.

– Bottenplattan är på plats och just nu reser man stommen i stål. Halva byggnaden är på plats. Nästa steg blir att klä stommen med Paroc-element, dvs själva fasaden som består av isolering och plåt, berättar Mikael.

Högbytorp
Januari 2021. Bottenplattan är på plats och man reser stommen i stål. Januari 2021. Bottenplattan är på plats och man reser stommen i stål.

Samarbete mellan flera entreprenörer

Ett antal olika entreprenader är involverade i bygget. Byggprojektledningen sköts av Midroc som har lång erfarenhet av den här typen av större byggprojekt. Deras uppgift är att tillsätta och leda samordningen mellan leverantörerna och att hålla i tidsplanen.

MKL Bau, ett polskt byggföretag, är på plats för att resa byggnaden. Den tekniska utrustningen för att utvinna salter av flygaskan levereras av företaget Hitachi Zosen Inova och hittills har tankar till bottenplanet levererats och börjat installeras.

Projektledaren Ulrik Améen har varit med från början och sett projektet gå från en patentansökan, till ett pilotprojekt, och nu till bygget av en riktig fabrik. Han representerar Ragn-Sells i byggprojektet.

– Allt går bra, vi ligger i linje med kostnadsplan och till och med lite före tidsplan. Utmaningen har varit Corona och vi var oroliga att den polska byggentreprenören inte skulle kunna återvända efter julledigheten för att fortsätta bygga stålstommen, men nu är de på plats igen. Vi har anpassat arbetet för att undvika smittspridning genom att bland annat ta in fler byggbaracker och hålla isär entreprenörerna, berättar Ulrik.

I mitten på februari ansluter anläggningens nya produktionschef Mattias Lindblad till projektet. Han behöver inte ta många steg till nya arbetsplatsen från grannen E.ON där han var med om att bygga upp den stora rötningsanläggningen. En viktig arbetsuppgift blir att sätta ihop det personalteam på ca 14 personer med olika kompetenser som ska sköta driften av nya anläggningen.

– Precis som E.ONs biogasanläggning är det här ett unikt projekt och Mattias har gedigen erfarenhet av driftsättning, vilket är en viktig kompetens för uppdraget utöver ledarskapsbakgrund, säger Mikael.

Säkerheten går först

Ragn-Sells har ett samordningsansvar för arbetsmiljön i byggprojektet inom ramen för det viktiga arbetet med Safety First. Det har bland annat tagits fram en anpassad avvikelserapportering och riskanalys för bygget. En person med behörig arbetsmiljöutbildning, en sk BAS U, ingår i projektteamet och man följer en fastställd arbetsmiljöplan som alla leverantörer och parter måste förbinda sig till.

Minskat koldioxidutsläpp

Flygaska klassas som farligt avfall och är vad som blir kvar när rökgaserna från avfallsförbränning renas. Ash2Salt anläggningen ska tvätta flygaskan och ur den utvinna salterna natrium, kaclium och kalium för olika kommersiella användningsområden. Redan idag anländer stora mängder flygaska in till Högbytorp, bland annat från E.ON. När anläggningen står klar blir Ragn-Sells den enda aktören på världsmarknaden som kan utvinna salter ur flygaskan. Förra året fick Ragn-Sells ett bidrag på 51 miljoner kronor från Klimatklivet till projektet tack vare den stora minskning av koldioxidutsläpp som utvinningsprocessen innebär.

– För avsättningen av salterna har vi ett avtal med den norska saltgrossisten GC Rieber och vi vet redan idag ungefär hur mycket vi kommer att kunna leverera när anläggningen är igång, säger Mikael.

Driftsättning av den nya Ash2Salt anläggningen är beräknad till sommaren 2022.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy