Alla ämnen
Biovärme

Här finns 510 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige

På kartan "Biovärme 2017" visas de 292 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige med namn, ort och tillförd energi. Totalt finns 510 biovärmenät markerade på kartan.

Biokraftvärmeverket Moskogen i Kalmar använder skogsflis som bränsle och har bidraget till att Kalmar Energi har gått från 100 procent fossil energi till nära 100 procent förnybart på 30 år.
Biokraftvärmeverket Moskogen i Kalmar använder skogsflis som bränsle och har bidraget till att Kalmar Energi har gått från 100 procent fossil energi till nära 100 procent förnybart på 30 år. Foto: Anders Haaker Biokraftvärmeverket Moskogen i Kalmar använder skogsflis som bränsle och har bidraget till att Kalmar Energi har gått från 100 procent fossil energi till nära 100 procent förnybart på 30 år.

Omvandlingen från fossil till förnybar energi i den svenska värmeförsörjningen under de senaste trettio åren är troligen den största klimatinsatsen i Sverige under denna period. Omställningen har reducerat utsläppen av fossil koldioxid från uppvärmning till nära noll på många orter. Dessutom har omställningen skapat många nya jobb inom skogsbruket och transportsektorn, förutom på värmeverken och energibolagen.

Biovärmekartan finns att hämta i pdf -format på www.bioenergitidningen. se. Den går även att beställa kartan i pappersversion, utan kostnad, mejla till info@bioenergitidningen.se

Insamling av fakta och presentation på Biovärmekartan: Anders Haaker, Kjell Andersson, Malin Fredriksson och Sofie Samuelsson. Alla siffror gäller 2015. Bränsleförbrukningen redovisas per nät och inte per anläggning. För de större näten redovisar vi fördelning på bränslen: avfall, torv och biobränslen (inkluderar trädbränslen, pellets, biooljor, åkerbränslen mm). Övriga nät har vi färglagt efter vad som är huvudbränsle.

Biovärmekartan 2017 skickas med som bilaga i Bioenergi nr 1-2017.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy