Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Hästgödsel kan bli biogas om rätt strömaterial används

- Min forskning handlar om att utvinna biogas från hästgödsel och samtidigt återföra näring till jorden, att sluta kretslopp, säger Åsa Hadin, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Åsa säger att hennes forskning, om möjligheten att utvinna biogas från hästgödsel, kommer från en tanke om att använda outnyttjade resurser och på det viset utvinna förnybar energi samtidigt som man återför näring och sluter ett kretslopp.

Tanken väcktes i samband med att en ridskola skulle flytta och frågan kom upp om hur man skulle kunna hantera hästgödseln.

– Vi kopplade ihop det med biogas, där hästgödsel skulle kunna användas till något nyttigt samtidigt som man skulle minska dess miljöpåverkan, säger Åsa Hadin.

Hur många hästar finns det?

Det visade sig svårt att kunna bestämma hur många hästar det finns inom ett begränsat område, då hästhållning idag inte är kopplad till jordbruksverksamhet på samma vis som det var tidigare.

– Men man kan se att de som har många hästar och inte är kopplade till jordbruksverksamhet, som ridskolor och travbanor, behöver få hjälp med hanteringen och det är ju en intressant tanke att då också utvinna energi och att det också skulle kunna vara en resurs.

Att sluta ett kretslopp

Hon poängterar att en viktig del i projektet har varit att det handlar om energi men också om ett slutet kretslopp av näringsämnen.

– Man utvinner först energin ur gödseln i form av biogas och sedan får man dessutom ett gödningsmedel som är bättre, eftersom det blir mer lättillgängligt för växterna att ta upp efter denna process.

Strömaterial kan bli ett problem

En sak som framkommit är att biogasanläggningarna helst vill ha stora leveranser med gödsel som inte varit lagrad så länge och där hästägarna använt ett specifikt strömaterial. Strömaterialet blir annars ett bekymmer, då det gör att man utvinner mindre biogas än från andra gödselmaterial.

– Anläggningen vill ju att det ska fungera praktiskt och ge mycket gas och hästägaren vill också att det ska fungera praktiskt och vara bra för hästen och ekonomin förstås, så vi behöver få ett samarbete mellan energiaktörerna och hästägarna.

Åsa säger att de försökt titta på detta ur ett systemperspektiv och att det varit intressant att sätta ihop pusselbitarna. Att det i Tyskland finns anläggningar där man rötar hästgödsel och konstruktörer som säger att gödseln i vissa processer är en tillgång.

– Detta är en resurs, och inte ett avfall. Tänk att kunna få en minskad miljöpåverkan och dessutom utvinna denna förnybara energi, säger Åsa Hadin.

Tidigare artiklar i Bioenergi om hur hästgödsel kan bli energi

Fortum HorsePower biobränsle nu märkt med Bra Miljöval

Fortum satsar på horsepower – värme och el från hästgödsel

Hästgödsel en resurs vi inte tänker på
Hästgödsel en resurs vi inte tänker på Hästgödsel en resurs vi inte tänker på

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy