Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Helt fossilfri ren biovärme och snart egen väderoberoende biokraftproduktion för Ystad Energi

Den 20 december 2019 nådde Ystad Energi en milstolpe i företagets historia – värmeproduktionen blev helt förnybar. Före jul togs också beslutet att investera för att göra egen lokalproducerad el från biobränsle. Samtidigt uppgraderas reningsutrustningen för att minimera utsläpp av stoft.

Elin Ledskog mfl
I december skrev Ystad Energi ett avtal med Againity om leverans av tre ORC-enheter på vardera 250 kW. Från vänster: Elin Ledskog, försäljningschef på Againity, Vinko Culjak, fjärrvärmechef på Ystad Energi och David Frykerås, vd på Againity.

Sammantaget innebär detta att snart kan Ystad Energi vara självförsörjande på väderoberoende el. Produktionen baseras helt på förnybar energi och utsläppen är lägre än någonsin tidigare. Vinko Culjak, fjärrvärmechef på Ystad Energi, beskriver utvecklingen.

Fossilfri energi

– I panncentral efter panncentral har Ystad Energi de senaste åren ersatt den fossila oljan, som använts för topplast och som reservbränsle, mot biolja och HVO. Genom att bygga en stor lagringskapacitet för biooljor blir detta kostnadseffektivt eftersom vi kan ta emot en hel tankbil med bioolja i taget. Lagren av bioolja gör att Ystad Energi också har god förmåga att klara en krissituation utan att behöva ta till fossil olja, säger Vinko Culjak.

Nytt elfilter ger mindre utsläpp

EUs MCP-direktiv trädde i kraft i slutet av 2018 med krav på att befintliga mellanstora energianläggningar ska minska utsläppen med början 2025. För Ystad Energis innebar det att två pannor på vardera 10 MW senast 2025 måste utrustas med ny reningsutrustning för att klara kraven på låga stoftemissioner. En mindre panna behövde byta reningsutrustning på grund av ett haveri.

Vi kom fram till att det bästa var att handla upp tre elfilter på en och samma gång från samma leverantör även om vi inte hade behövt göra det just nu. Om några år när tidsgränsen för hårdare krav närmare sig, väntas många köpa utrustning samtidigt. Då kan det bli svårare och kanske dyrare att göra upphandlingen, menar Vinko Culjak.

Ystad Energi valde elfilter från Scheuch

Det första filtret är installerat vid en panna på 3 MW effekt. Det är en Hotab-anläggning byggd för briketter som bränsle, som idag använder torr skogsflis som bränsle.

– Pannan behövs när det blir kallt och har inte använts särskilt mycket ännu i vinter. Kravet på stoftemissioner kommer att vara 30 mg per normalkubikmeter, enligt MCP direktivet, men vi har ställt krav på max 20 mg i upphandlingen. Vi mätte utsläppen när pannan gick på dellast och de var det endast 2-3 mg stoft, säger Vinko Culjak.

Ystad Energis två huvudpannor är två rosterpannor från Weiss med 10 MW effekt vardera och utrustade med rökgaskondensering. De använder skogsflis som bränsle.

– Vår plan var från början att komplettera med ett elfilter 2020 och ett 2021. Men vi kommer troligen att installera båda samtidigt eftersom det blir effektivare, säger Vinko Culjak. Investeringen i tre elfilter är på cirka tio miljoner kronor. Till det kommer eget arbete.

Rökgaskondenseringen kommer att vara kvar delvis för att kunna befukta förbränningsluften. En positiv effekt med elfilter är att kondensatvattnet blir betydligt enklare att rena eftersom nästan allt stoft avskiljs som flygaska.

Ystad Energi
Ystad Energi investerar omkring 10 miljoner för att utrusta tre pannor med nya elfilter som kommer att sänka emissionerna av stoft från anläggningen.

Installerar egen biokraftproduktion

I slutet av 2019 beslutade Ystad Energi att handla upp tre ORC-enheter från Againity för att producera el från tre befintliga värme-pannor. ORC-enheterna har en effekt på 250 kW vardera och är planerade att installeras under 2020 och 2021. De två Weiss-pannorna är byggda som separata linjer och kommer att utrustas med var sin enhet. En tredje enhet kommer att kopplas in på en KMW-panna som har 5 MW effekt. Denna panna kommer troligen att ersättas av en större längre fram.

Att vi kunnat beställa tre identiska maskiner är en fördel för Againity vid tillverkningen och underlättar även för oss, säger Vinko Culjak.

Kapacitetsbrist i Ystad

Bakgrunden till beslutet att investera är att det har varit elnätskapacitetsbrist. Ystad Energi ville öka sitt abonnemang med 1 MW eleffekt, men fick först nej från E.ON som äger elnätet. Efter att regeringen i slutet av oktober 2019 satt igång nya åtgärder för att minska kapacitetsbristen i Stockholm och Skåne fick Ystads Energi besked om en tillgång på 3 MW eleffekt, men valde ändå att gå vidare med planerna på att installera egen lokal elproduktion med biobränsle och bli mindre beroende av elförsörjning via elnätet.

– Vi vill rusta oss för att bli mer självförsörjande och lösa vårt eget behov av el. Vi kommer, förutom totalt 750 kW eleffekt via de tre ORC-enheterna, att installera två reservkraftverk som drivs med HVO-diesel och kan leverera cirka 1,5 MW effekt tillsammans. Eftersom vårt eget behov är 1 MW kommer vi att ha möjlighet försörja oss själva och dessutom kunna leverera el till nätet, säger Vinko Culjak.

Positiva mervärden

Det finns dessutom flera positiva mervärden med egen elproduktion.

– Jag ser en stor vinning med denna närproducerade el. Vi kommer att ha en anläggning som kan komma till extrem nytta vid några få tillfällen i en krissituation. Det är dock inget vi har tagit in i den ekonomiska kalkylen. En ökad självförsörjning är bra om det kanske uppstår kapacitetsbrist i elnätet igen. Vi får en lokal grön fossilfri elproduktion. Vi har också en möjlighet att leverera el till nätet vid kapacitetsbrist.

Ystad Energi har gått ovanligt långt för att bli oberoende av elnätet.

Jag känner inte till något annat energibolag som har gått lika långt även om det finns flera biokraftanläggningar från Againity i drift i Skåne. Vi såg att Againitys lösning är väldigt intressant och vi har sett att driftdata och tillgänglighet håller, säger Vinko Culjak.

Sex till åtta års återbetalningstid

Den största enskilda faktorn  som påverkar kalkylen är elpriset.

– Vi har inte varit utopiska utan valt ett elpris på 35-40 öre per KWh. Det ger en återbetalningstid på mellan sex och åtta år, vilket vi anser är en bra investering. Den tekniska livslängden kan vara 15–25 år. Det här blir en bra affär, avslutar Vinko Culjak.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy