Alla ämnen
Skogsbränsle

Hög brandrisk i skog och mark! Följ de branschgemensamma riktlinjerna

Just nu är det hög risk för brand i skog och mark. Den största risken för brand i samband med skogsarbete är vid markberedning. Det finns också risk för gnistbildning vid avverkning och skotning. Södra har tydliga rutiner för brandsäkerhet och det är viktigt att alla berörda följer dessa för att undvika bränder.

Det är svårt att förutse hur en brand utvecklas eftersom vinden i kombination med markens egenskap kan sprida branden väldigt snabbt. Då ökar risken för brandspridning markant.

– Vi har arbetat kontinuerligt med den här frågan och har en uppdaterad brandriskrutin sedan 2015, som alla som jobbar i skogen ska följa. Vi arbetar i samarbete med entreprenörerna framför allt med förebyggande åtgärder men också med en beredskap för att snabbt kunna släcka bränder i ett tidigt skede. SMHI publicerar kontinuerligt kartor som visar den aktuella brandrisken. Det ger oss en bra vägledning om vilka åtgärder som bör vidtas. Det går att minska riskerna för brand om man följer rutinerna, säger Magnus Petersson, chef för skötsel och entreprenörsutveckling på Södra.

Åtgärder anpassade till lokala förhållanden

Ett viktigt förebyggande arbete är kontinuerliga samråd mellan Södra och entreprenörerna för att komma överens om åtgärder som är anpassade till de lokala förhållandena. Några exempel på åtgärder är att flytta maskiner till områden med lägre risk, att ta av band och kedjor från maskinerna, använda brandvakt och bevakning samt köra på natten. I vissa fall måste man också stoppa arbetet.

Risken för brand är störst på eftermiddagen, när sol och vind har torkat upp den fuktiga marken/ jordlagret. Eldningsförbud råder när SMHI:s brandriskprognos visar nivå 4, 5 eller 5 e.

För mer information om vad som gäller för din hemort hittar du här. SMHI brandriskprognos 5 dygn

Läs räddningstjänstens råd och föreskrifter – Eldning utomhus.

Läs även ”Riskhantering avseende brand vid skogsarbete – Branschgemensamma riktlinjer”

Den största risken för brand i samband med skogsarbete är vid markberedning
Den största risken för brand i samband med skogsarbete är vid markberedning. Den största risken för brand i samband med skogsarbete är vid markberedning

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy