Alla ämnen
Bioenergi i industri

Höganäs AB är positiva till Industriklivet

Höganäs AB har deltagit i rundabordssamtal om klimatmålen och basindustrins omställning hos klimat- och biståndsminister Isabella Lövin.

– Vi är positiva till Industriklivet, som regeringen lanserat, säger Höganäs VD Melker Jernberg. Det är viktigt att basindustrin bidrar till att Sverige kan minska sina klimatutsläpp, men samtidigt behöver vi diskutera hur industrin kan beredas konkurrenskraftiga förutsättningar för fortsatt utveckling på hemmaplan.

Höganäs AB:s produktionsanläggningar i Höganäs och Halmstad förser världens bilindustri med högkvalitativt metallpulver, som på ett resurseffektivt sätt används till komponenter och i andra applikationer, vilka gör bilar lättare och därmed mer bränslesnåla.

– Vi utvecklar ständigt våra produktionsprocesser för att vara så resurseffektiva och hållbara som möjligt, säger Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör på Höganäs AB. Ett sådant initiativ är att vi investerar i ett pilotprojekt, Probiostål, för att i verklig produktion testa framställan av energigas ur biomassa.

Lyckas projektet kan naturgas ersättas med energigas och koks med så kallat grönt kol i Höganäs tillverkning av metallpulver. Även andra stålföretag och industrier kan dra nytta av sådana framsteg.

– Probiostål är ett projekt, där statens bidrag genom Energimyndigheten är av stor vikt, fortsätter Nicklas Lång. Insatser för att främja teknikutveckling är avgörande för att industrin, med bibehållen konkurrenskraft, ska kunna leva upp till de ambitiösa klimatmålen

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy