Alla ämnen
Biokraft

Högdalenverket uppgraderas för att säkra Stockholms energiåtervinning

Nu har Stockholm Exergis styrelse fattat beslut om att investera i Högdalenverket för att byta ut de två äldsta pannorna som togs i drift 1970.

Högdalenverket producerar värme till Stockholms fjärrvärmenät och el, samt har en viktig funktion i att återvinna energi ur avfall som inte materialåtervinns.

Högdalenverket. Fotograf: Hans Ekestång
Högdalenverket. Fotograf: Hans Ekestång Högdalenverket. Fotograf: Hans Ekestång

De äldsta pannorna, P1 och P2, kommer att ersättas med en ny panna som byggs på den plats i verket där P1 står idag. Den nya pannan innebär en teknisk uppgradering av fjärrvärmeproduktionen med högre verkningsgrad och ännu bättre miljöprestanda.

– Det här är en mångmiljoninvestering där vi gör en modernisering av verket. För oss är det en viktig investering för att kunna behålla vår behandlingskapacitet för regionens avfall, säger Ingela Hålling, Inköps- och projektdirektör på Stockholm Exergi.

En fördel med att bygga den nya pannan på samma plats är att man kan koppla den direkt till de gemensamma system som används av pannorna idag. En annan fördel är att produktionen kan fortgå under byggtiden.

Energiåtervinning ur avfall

Stockholm Exergi använder avfallsbaserade bränslen för att skapa värme och el, och för att ta bort miljögifter från kretsloppet. Det är en viktig samhällsuppgift som kräver avancerad och omfattande rening. Framförallt utvinns energi ur det som blir över när stockholmarna har sorterat ut material som glas, tidningar, förpackningar och plast ur sina soppåsar och ur avfall från lokala verksamheter.

Under 2017 energiåtervann Stockholm Exergi 500 000 ton hushållsavfall och 400 000 ton verksamhetsavfall. Det gav värme motsvarande årsförbrukningen för 240 000 lägenheter.

Tidplan

Investeringsbeslutet togs av Stockholm Exergis styrelse i juni 2018.
P1 tas ur drift och rivning inleds under våren 2019.
Den nya pannan byggs på samma plats under 2019/2020
P2 stoppas och provdrift av den nya pannan inleds hösten 2020.
2021 väntas den nya pannan vara i ordinarie drift och även P2 kan rivas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy