Alla ämnen
Marknad

Högre pris på returträ under slutet av 2023

Högre pris på returträ under slutet av 2023
På träterminalen norr om Markaryd ligger mycket returträ och väntar på att bli krossat. Foto: Torbjörn Esping

Priserna på förädlade trädbränslen till värmeverk och industri sjönk med två respektive tre procent under tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet.

Pengen på skogsflis till industrin steg med 17 procent, respektive 15 procent till värmeverk. Priset på industriella biprodukter till värmeverk steg med 22 procent medan priset på industriella biprodukter till industrin ökade med 19 procent.

Under tredje kvartalet av 2023 ökade priset på returträ till värmeverk med 39 procent, och låg därmed på samma nivå som priset på industriella biprodukter till värmeverk.

För avfallsbränslena noterades under kvartalet stigande mottagningsavgifter för samtliga tre sortiment. Hushållsavfallet ökade mest med 23 procent därefter verksamhetsavfallet med 18 procent och importavfallet med fem procent. Pris för styckestorv och frästorv gick ej att få fram, då antalet rapporterade företag som använder detta var för få, enligt Energimyndigheten.

Pelletsprisindex under sista kvartalet av 2023

Pelletsprisindex för tre ton bulk levererat till villa ökade från 227,1 i oktober till 227,2 i november. En marginell prisökning skedde under december 2023 då prisindex låg på 227,7.

Index för säckad pellets minskade från 219,8 i oktober till 217,3 i november. I december låg index för en pelletssäck som väger 16 kg på 218,6. Index för 15 ton pellets levererat som bulk ökade under sista kvartalet av 2023. Det gick från 182,9 i oktober till 184,3 i november och 184,6 i december.

Fortsatt minskad produktion av biokraft

Produktionen av biokraft fortsatte att minska under det fjärde kvartalet av 2023, jämfört med samma period 2022. Under december 2023 var produktionen 1215 GWh, jämfört med 1461 GWh året tidigare.

Detta är den lägsta produktionen sedan 2020, då produktionen låg på 1208 GWh. Den minskade produktionen kan knytas samman med ökade bränslepriser. Den totala produktionen av biokraft år 2023 var 11,422 TWh, vilket är 1741 GWh lägre än under 2022. SCB redovisar förnybar kraftvärme månadsvis indelad efter produktionsslag. SCB kallar biokraft för ”kraftvärme förnybart”.

I denna kategori ingår förnybart avfall, fasta biobränslen, biogas och övriga förnybara bränslen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy