Alla ämnen
Biovärme

Holmen har bytt från olja till biobränsle i plantskolan i Gideå

Holmen har bytt uppvärmningssystem för sju växthus i Holmens plantskola i Gideå. Träflis ersätter 400 kubikmeter olja per år. Den totala investeringen var cirka 24 miljoner kronor varav Klimatklivet bidragit med 9,5 miljoner.

Holmen Foto: Patrik Öhman
Pannrumsbyggnaden är speciell med mycket trä istället för plåt i konstruktionen. Användning av trä är kostnadsneutral jämfört med stål och har en brandklassning som är högre jämfört med den för stål. Foto: Patrik Öhman

Holmen har i många år jobbat med en plan för att ersätta användningen av olja och minska klimatpåverkan från uppvärmningen av plantskolan i Gideå. I samband med att Erik Ek började som platschef 2017 gjordes ett omtag i planeringen.

Central uppvärmning

– Vi började med att se på möjligheten att ersätta de befintliga 14 oljepannorna i våra sju växthus med pannor för pellets eller flis. Vi besökte andra växthusanläggningar och kom ganska snabbt fram till att vi ville ha en central värmeanläggning som kunde försörja både alla växthusen och andra byggnader på plantskolan, säger Erik Ek.

Holmen valde en central värmeanläggning dels för att det ger bättre ekonomi och dels för att skötseln blir enklare med en panna istället för 14. En tredje fördel var möjligheten att kunna värma upp andra byggnader.

– Vi kom också fram till att vi ville använda flis som bränsle eftersom vi har gott om den råvaran inom organisationen, säger Erik Ek.

Plantskolan i Gideå
Plantskolan i Gideå öppnades på 1940-talet. I år planteras de första plantorna som drivits upp i ett växthus som fått fossilfri värme från en värmecentral byggd i trä. Dessa plantor kommer att växa till träd som gör skogsprodukter ännu mer klimatsmarta. Foto: Patrik Öhman

Upphandling

Därefter startade en upphandlingsfas med en handfull leverantörer som var med till slutfasen. Bioptima vann upphandlingen och Erik Ek förklarar vad det var som avgjorde.

– För det första gillade vi Bioptimas tekniska lösning med ackumulatortankar och anpassning av pannans effekt. De var väldigt intresserade av vår verksamhet och satte sig snabbt in i våra behov och försökte lära sig så mycket som möjligt om verksamheten. Det som avgjorde var både lösningen och personerna bakom Bioptima samt priset så klart.

Kräver ingen tid

– Vi har haft anläggningen i drift sedan i februari/mars och än så länge är vi väldigt nöjda. Det krävs fantastiskt lite underhåll och det är väldigt skönt att den inte kräver någon tid för vår personal. Den är helautomatisk i alla delar och det är smidigt och praktiskt. Det enda stoppet vi haft berodde på att vi fick in en för stor träbit som fastnade i bränslehanteringen. Så länge vi har ett rätt biobränsle tuffar anläggningen och går kanonfint, säger Erik Ek.

Erik Ek
– Vi har haft anläggningen i drift sedan i februari/mars och än så länge är vi väldigt nöjda, säger Erik Ek, plantskolechef på Gideå Plantskola som ingår i Holmen Skog. Foto: Johan Gunséus

Bra investering

Den totala investeringen var 24 miljoner kronor inklusive grundläggning, pannhus, ackumulatortankar, bränsleförråd, panna, kulvert, aerotemprar i växthus samt inkoppling till närliggande byggnader. Under vintern, då ingenting odlas, behöver växthusen ingen värme förutom när nysnö på växthusen behöver smältas. Under vintermånaderna går pannan för att ge värme till kringliggande byggnader.

Investeringen är bra både för plånboken och miljön. Det känns jättekul med den nya anläggningen. Hela byggfasen gick fantastiskt smidigt. Det gick smärtfritt med tanke på att vi har ganska komplicerade dragning av el- och vattenledningar i marken på plantskolan. Det är ingen dröm att gräva i området, men det gick väldigt bra och vi är jättenöjda, säger Erik Ek.

Önskemål om träbyggnad

Pannrumsbyggnaden är speciell med mycket trä istället för plåt i konstruktionen. Holmen hade ett önskemål att uppföra byggnaden i trä.

– Bioptima löste uppgiften och vi kunde använda limträ från Martinsons i konstruktionen istället för stål. Det blev superfint och matchar verksamheten betydligt bättre än stål. Flisfickan är ganska maffig med synliga limträbalkar och helt inredd i trä, säger Erik Ek.

Helhetsansvar

Bioptima har haft ett helhetsansvar för leveransen till Holmen. Värmecentralen är byggd på en yta av 18 gånger 30 meter inklusive ackumulatortankar och en flisficka med en volym på 500 kubikmeter. Pannhuset är byggt i trä med limträbalkar och korslimmat trä.

– Användning av trä är kostnadsneutral jämfört med stål och har en brandklassning som är högre jämfört med för stål. Användning av trä i byggnaden tillsammans med stor automationsgrad och teknikhöjd är det som gör denna anläggning unik, säger Daniel Engman, vd för Bioptima.

Hög automation i pannan

Pannan har en toppeffekt på 3,2 MW men klarar även att köras på låg last med endast 50–100 kW effekt. Pannan är en färdig CE-märkt utrustning vilket medför att processen för att få den färdiga anläggningen godkänd förenklas. Automationen gör att anläggningen kan gå mer än 5 000 timmar i sträck, omkring sju månader, utan att behöva stannas för sotning och rengöring. De delar i pannan där sot kan samlas sotas automatiskt. En gång per år vid den årliga revisionen rengörs hela pannan.

– Pannan från Schmid ger en låg kostnad för drift och underhåll samt reservdelar i relation till prestanda, säger Daniel Engman.

Pannan tillverkad av Schmid
Pannan tillverkad av Schmid har en hög automations-grad. Toppeffekten är 3,2 MW men den klarar även att köras på låg last med endast 50–100 kW effekt. Foto: Patrik Öhman

Sofistikerad styrning

Det är viktigt att temperaturen hålls så nära 20 grader som möjligt i växthusen. Pannan har en toppeffekt på 3,2 MW men under nattetid är toppeffektbehovet 4,2 MW. Det löser vi genom att anläggningen är utrustad med två ackumulatortankar med en volym » på 100 kubikmeter vardera.

– Vi kan ta ut 1 MW ur ackumulatortankarna i 14 timmar vilket gör att vi klarar toppeffektbehovet med en mindre panna.

Bioptima designade och levererade även de 14 nya aerotemprar med en effekt på 400 kW per enhet.

– Vi har gjort en separat styrning till varje aerotemper som mäter både luft och vattentemperatur. Det krävs en sofistikerad styrning för att klara behovet av 20 graders temperatur. Värmeanläggningens styrning är integrerad med Holmens växthusstyrning. Det ger en hög automatisering.

Bioptima har ansvaret för driften under det första året. Under året är Holmen med och trimmar in anläggningen för en rad olika biobränslesortiment.

– I början använder vi torrt krossat sågverksmaterial. Längre fram kommer vi att använda fuktigt grot, säger Daniel Engman.

Automatiserad fuktmätning

En intressant lösning med anläggningen är att den är förberedd för en automatisk mätning av fukthalt i bränslet kopplat till styrningen av förbränningen.

Med det systemet kan anläggningen växla från snustorrt bränsle till fuktigt grot. Pannan anpassar styrningen för fukthalter från 10 till 60 procent. Alla inställningar kan ske med full automation, förklarar Daniel Engman.

Kontinuerlig emissionsmätning

Daniel Engman bedömer att kontinuerlig mätning av emissioner kommer att krävas i Sverige även på mindre anläggningar.

– Det är något som Schmid har lång erfarenhet av. Det ingår alltid utrustning för kontinuerlig mätning av emissioner. Dessutom är de anläggningar som installeras i Sverige förberedda för ett inbyggt NOx-reduceringssystem. Det är standard vid leveranser till fler länder i Europa som till exempel Nederländerna. Där finns ett incitament, ett stöd från staten, för att NOx-värdena ska ligga på riktigt låga nivåer, medan nivåerna i Sverige ligger på omkring 300 mg per normalkubikmeter. Vi ser att frågorna ökar i Sverige när det gäller lösningar för att minska NOx-emissioner, säger Daniel Engman.

Tredje leveransen

Bioptima har varit agent för Schmid sedan 2017 och detta är den tredje anläggningen som Bioptima installerar.

– Det har varit en bra utveckling från första anläggningen med en effekt på 500 kW med pellets som bränsle till den andra anläggningen med en effekt på 900 kW med flis som bränsle och nu denna på 3,2 MW effekt som klarar ett brett spektrum av biobränslen, säger Daniel Engman, och lägger till att ett avtal precis blivit klart om en fjärde leverans till Norra Skog och deras såg i Kåge.

Klimatsmartare träd

Holmens plantskola i Gideå öppnades på 1940-talet. I år planteras de första plantorna som drivits upp i ett växthus som fått fossilfri värme från en värmecentral byggt i trä. – Dessa plantor kommer att växa till träd som gör skogsprodukter ännu mer klimatsmarta. Jag ser anläggningen som ett vackert smycke på flera sätt, avslutar Daniel Engman.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här.

Fakta

Fakta

Leveransomfattning: Geoteknisk undersökning, fundament, pannhus, kulvertar, bränsleförråd, panna, ackumulatortankar, rökgasrening, aerotemprar, integrerad styrning.
Investering: 24 miljoner kronor
Stöd: 9,5 miljoner från Klimatklivet

Totalleverantör: Bioptima
Panna: Schmid
Rökgasrening: Scheuch

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy