Alla ämnen
Politik

Regeringen vill energieffektivisera småhus

Regeringen vill energieffektivisera småhus
Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen. Foto: Installatörsföretagen

I budgetpropositionen för 2023 lägger regeringen fram ett förslag om att införa bidrag för de småhus-ägare som använder direktverkande el eller gas. Något som välkomnas av bland annat Installatörsföretagen.

Bidraget gäller småhus som värms upp med direktverkande el eller gas. Syftet är att göra det lättare för hushållen att klara de stigande elpriserna. Detta genom renovering av husen eller byte av uppvärmningskälla.

Det nya bidraget föreslås omfatta 379 miljoner kronor för år 2023 samt 400 miljoner kronor årligen för år 2024 och 2025.

Länsstyrelsen i det län som småhuset är beläget föreslås handlägga och besluta ansökningarna. Bidraget föreslås gå att söka via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

Saknas stöd till flerbostadshus

Installatörsföretagen välkomnar regeringens satsning. Samtidigt menar de att förordningen saknar stöd för energieffektivisering i flerbostadshus samt ett förstärkt rotavdrag.

— Vi ser ett fortsatt behov av reformer som sänker elanvändningen och elpriserna samt möjliggör export av fossilfri el till Europa. Satsningen på energieffektivisering i småhus bör även gälla bostadsrätter med direktverkande el, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.

– Ett stärkt rotavdrag för energieffektiviserande åtgärder samt återinfört stöd till energieffektivisering av flerbostadshus skulle minska elanvändningen och i ett oroligt ekonomiskt läge hjälpa hushållen samt skapa arbetstillfällen, fortsätter Ola Månsson.

Sammanlagt vill regeringen satsa 1,2 miljarder kronor över tre år för att gynna energieffektivisering i småhus. De vill också stärka avdraget för grön teknik avseende installation av solceller och system för lagring.

Minskad energianvändning

— Energianvändningen har minskat under hösten och det får effekt på elpriset, vilket är gynnsamt för både hushåll och företag. Samtidigt är potentialen för energieffektivisering fortsatt mycket stor och det är därför viktigt att de medel som ska betalas ut från Svenska kraftnät även används till åtgärder som långsiktigt minskar energianvändningen, menar Ola Månsson.

När bidraget kan sökas, vem som kan ansöka, hur mycket bidrag det går att söka och övriga villkor kommer att framgå av regeringens förordning om bidraget. När regeringen har beslutat om förordningen kommer Boverkets information att uppdateras.

Läs hela budgetpropositionen här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy