Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

HZI bygger ny biogasanläggning i Jönköping

Senast 2020 beräknar Hitachi Zosen Inova (HZI) att ha byggt klart sin andra anläggning i Skandinavien för biogasproduktion i Hult utanför Jönköping. Investeringen väntas bli en bra bit över 300 miljoner kronor.

Johan Eskengren
Johan Eskengren, Business Development Manager, HZI AG. Johan Eskengren

Genom så kallad torrötning kommer omkring 40 000 ton organiskt avfall varje år att omvandlas till 35 GWh biogas och drivmedel för kollektivtrafik samt till högkvalitativa gödningsmedel. Anläggningen kommer att ersätta en befintlig våtrötningsanläggning och därmed säkerställa behandlingen av organiskt avfall, produktionen av förnybara drivmedel och arbetstillfällen i regionen.

Framtid för biogas

Jönköpings kommun godkände i april försäljningen av den befintliga våtrötningsanläggningen och bolaget Jönköping Energi Biogas till schweiziska företaget Hitachi Zosen Inova och dess lokala partner JES & Partner. Hitachi Zosen Inova fick därmed möjligheten att finansiera, bygga och driva en ny biogasanläggning. Försäljningen tryggar att matavfall och grönt avfall även i framtiden tas omhand lokalt, en lokal förnybar drivmedelsproduktion och att ett tiotal arbetstillfällen blir kvar i regionen.

Även Jönköping Energi ser positivt på försäljningen:

– Detta är en bra lösning. Försäljningen innebär att biogasen även i framtiden kommer att produceras lokalt, något som är viktigt ur miljösynpunkt av flera skäl. Genom att det organiska avfallet kan tas omhand lokalt undviker vi dessutom långa transporter, samtidigt som biogödseln är en värdefull restprodukt som kan säljas vidare, säger Fridolf Eskilsson, Jönköping Energis koncernchef och vd.

Mer än 300 miljoner

För Hitachi Zosen Inova innebär affären en investering på en bra bit över 300 miljoner kronor. HZI har skickat in en ansökan till Klimatklivet om stöd för den nya biogasfabriken men har ännu inte fått besked om projektet beviljas stöd.

HZI tar över driften av den befintliga biogasanläggning vid Simsholmen, vilken drivs till dess att den nya anläggningen är på plats sommaren 2020. Efter det kommer den gamla anläggningen att demonteras.

– Sverige är världsledande när det gäller sina ansträngningar för att skapa en koldioxidneutral ekonomi. Vi är stolt leverantör av vår teknik som möjliggör att det regionala kollektivtrafiksystemet bokstavligt talat kommer att drivas av hushållsavfall och annat organiskt avfall, säger Andres Kronenberg, vice president business development på Hitachi Zosen Inova.

Bra ur logistiksynpunkt

HZIs förvärv av Jönköping Energi Biogas är villkorat av att Mark- och Miljödomstolen godkänner ett miljötillstånd för en ny biogasanläggning i Jönköping. Ett beslut om miljötillstånd väntas bli klart vid årsskiftet. HZI har också ett avtal om ett långtidsarrende av mark för en fabrik i Hult cirka en mil öster om Torsvik vid Jönköpings avfallshanteringsanläggning. Platsen är vald för att den är bra både ur logistiksynpunkt och ur tillståndssynpunkt. Det finns synergier inom transportlogistiken eftersom omlastning av matavfall och parkavfall, som är råvaror till biogasproduktionen, sker i Hult.

Vänt förlust till vinst

Jönköping Energi Biogas har producerat biogas under cirka tio års tid och under denna period gått med över 300 miljoner kronor i förlust. Vad är det som säger att HZI kommer att driva verksamheten med lönsamhet?

– Vi har god insyn i den befintliga biogasproduktionen i Jönköping då JES & Partners har varit ansvarigt för driften av biogasproduktionen i Jönköping sedan 2014 med uppdraget att ta fram en plan för att få verksamheten i balans. Under 2017 gick också verksamheten med vinst, säger Johan Eskengren, vd för JES & Partners samt ansvarig för affärsutveckling på HZI.

Bättre förutsättningar

– Det som gör att HZI har bättre förutsättningar att driva en biogasproduktion i Jönköping med positivt resultat är för det första att alla delar i produktionen kommer att finnas på samma plats med bättre logistik. För det andra använder HZI en teknik med torrötning som ger en mer stabil produktion och högre kostnadseffektivitet jämfört med våtrötningstekniken som använts tidigare. Våtrötningstekniken har medfört för höga underhållskostnader i förhållande till producerad mängd biogas, förklarar Johan Eskengren.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy