Alla ämnen
Pris & Marknad

Investera nu, avvakta eller outsourca energianläggningen?

Anders Adolfsson är energi- och upphandlingskonsult med många års erfarenhet av att utvärdera förutsättningar för investeringar i anläggningar som levererar ånga och värme med biobränsle. Bioenergi bad honom reda ut villkoren för ett företag som funderar på att byta från fossila bränslen till biobränsle: investera nu, vänta eller outsourca energianläggningen?

Anders Adolfsson, Suricata
Anders Adolfsson driver konsultföretaget Suricata Energi & Miljö i Kalmar. Anders Adolfsson driver konsultföretaget Suricata Energi & Miljö i Kalmar.

Vilka motiv har den tillverkande industrin att konvertera till biobränsle med dagens förutsättningar? Subvention av koldioxid-skatt på fossila bränslen som används inom tillverkningsindustri har minskat och trots att konsumenterna ställer högre krav på miljöansvar är det ofta kostnadsbilden som avgör besluten. Den senaste tidens låga priser på olja och el gör att många företag har valt en avvaktande hållning till att genomföra en biokonvertering. Men det är dags att sia om framtiden och tänka till lite.

Kalla kårar

Bara ordet sia ger kalla kårar längs ryggraden. Men jag gör ett försök och börjar med hur det ser i dag. Bara det är svårt att svara på, eftersom det avgörande oljepriset förändras timme för timme. Priset för en fullastad oljetankbil kan variera upp till 900 kronor per kubikmeter från den ena veckan till den andra. En annan avgörande del är beskattningen av olja och gas för industrin.

Beskattning och energipriser

Beskattningens nivå och utformning är också svårt att förutse, men just nu tyder det mesta på en stabil skattenivå till och med december 2017, och en höjning av skatten från första januari 2018, då tillverkningsindustrin väntas betala full koldioxidskatt, en höjning med cirka 640 kronor per kubikmeter. Trots att tillverkande industri fått höjd koldioxidskatt både 2015 och 2016 ger låga energiprisnivåer under början av 2016 ett svagare ekonomiskt incitament för att konvertera till biobränsle jämfört med de senaste åren. Men fortfarande kan det vara lönsamt att genomföra en konvertering till biobränsle.

Tabell med priser

För att ge en historisk bild av hur kostnaderna för olja utvecklats för industrin från 2014 och framåt finns denna tabell med priset för olja, dollar per fat, dollarkurs och de aktuella skattenivåerna. Alla data är återfunna och inrapporterade från mars månad för respektive år. *Exempelpriser


Förutsägelser

Men jag förutsäger att varor och tjänster sällan blir billigare med tiden, samt att tillgång och efterfrågan på olja kommer att vara i balans under hösten 2016, vilket kommer att ge nya förutsättningar. När oljepriset stiger från dagens 6 900 kronor per kubikmeter (± 400 kronor) till 8 000 eller 9 000 kronor per kubikmeter, kommer investeringsutrymmet att öka, eller så blir återbetalningstiden kortare för samma investering. Det visas i diagrammet med de prickiga linjerna. I exemplet med industrin som förbrukar 400 kubikmeter olja blir möjlig investering 2,7 respektive 5,0 miljoner kronor. I dessa exempel har även hänsyn tagits till att pelletspriset väntas öka med cirka fem procent.

Vad ska då ett företag som i dag använder fossila bränslen göra, investera nu eller vänta?

Argument för att investera klimatsmart nu

Fördelen med att investera nu är att marknaden för bioanläggningar i dag är gynnsam för köparen. En annan fördel med att konvertera nu är att besparingen blir större eftersom bioanläggningen kommer i drift tidigare och kan möta en kommande höjning av priset på olja och gas samt på kol-dioxidskatten.

En del företag kan ha missat höjningen av koldioxidskatten på fossila bränslen och har kanske ännu inte insett fördelen med att byta från fossila bränslen. Det tar tid innan den ökade skatten påverkar företaget. Företaget betalar först full skatt och sedan betalar Skatteverket tillbaka en viss del med en fördröjning på ibland flera år. I praktiken sker skattehöjningen gradvis och blir nästan 2 200 kronor per kubikmeter från och med 2018, jämfört med 2014. Genom att börja förbereda en investering nu kan investeringskostnaden bli något lägre, och dessutom kan en ny energianläggning vara i full drift inför vintern 2017–2018 då tillverkningsindustrin börjar betala full koldioxidskatt för fossila bränslen.

Beroende på företagets kundkrets, som kan ställa mer eller mindre tydliga miljökrav, kan möjligheten att visa på en klimatsmart produktion vara en konkurrensfördel som skyndar på investeringsbeslutet.

Ett tredje skäl att investera nu är naturligtvis om den befintliga energianläggningen börjar bli gammal och behöver bytas.

Argument för att avvakta med investering

Det finns också några argument för att vänta med en investering i ett nytt energisystem. Ett skäl kan vara den osäkerhet som råder om framtida energipriser och en tro på ett fortsatt lågt pris på olja och el. En annan osäkerhet gäller om regeringen verkligen kommer att ta bort den sista delen av subventionen på koldioxidskatten från första januari 2018.

Om den befintliga anläggningen fungerar bra i dag kan motivationen att byta bränsle också vara lägre.

Ytterligare ett argument kan vara att företaget prioriterar att satsa på investeringar i kärnverksamheten och inte i en energianläggning. Pengarna räcker inte till allt.

Den tredje vägen – outsourcing

För den grupp av industrier, som lutar åt att avvakta, vill jag rekommendera outsourcing av energicentralen. Med outsourcing undviker industrin större delen av investeringen och reducerar risktagandet, men gör ändå en besparing samtidigt som miljöprofilen höjs.

En fjärde möjlighet

Ett fjärde alternativ är naturligtvis att ansluta företaget till biobaserad fjärrvärme. Men det kräver att det finns en leverantör av fjärrvärme i området som kan leverera i tillräcklig mängd och med tillräcklig temperatur.

Text: Anders Adolfsson, energi- och upphandlingskonsult, Suricata   


Denna text publicerades först i Bioenergi Energiguiden 2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy