Alla ämnen
Bränslehantering

IQR vill ta större plats på den skandinaviska marknaden

IQR har utvecklat en ny modell av sin hammarkvarn FlexHammer för sönderdelning av avfallsmaterial såsom returträ och industriavfall. Efter att under ett antal år sålt mobila och stationära sönderdelningsmaskiner med fokus på exportmarknaden vill IQR ta större plats på den svenska och skandinaviska marknaden.

IQR
Maskinen krossar materialet i ett steg och kan transporteras mellan olika platser utan särskild dispens. IQR

Industrial Quality Recycling (IQR) i Trollhättan startades 1979 av Thomas och Jill Karlström. Verksamheten var då inriktad på omhändertagande av träslipers. Verksamheten växte under 1980 och 90-talen till stora delar av Europa inom denna typ av material. På den tiden gick IQR under namnet Svenska Slipers AB. Slipers är ett tufft material att krossa och det krävde maskinutveckling. Det var inom denna verksamhet som den hammarkvarn IQR säljer idag växte fram.

Kapabla

– Våra maskiner är kapabla att hantera besvärligt material som vi stöter på dagligen inom avfallshanteringen, det vill säga de tål de smällar som från tid till annat orsakas av metall och annat okrossbart. Oönskat material är något som kan kosta mycket pengar till följd av maskinskador. När vi utvecklade de mobila sönderdelningsmaskinerna så var det med fokus på att även mobilt kunna hantera större andel okrossbara föremål, säger Daniel Karlström, vd på IQR System, den del av IQR som idag konstruerar och säljer maskiner för sönderdelning av avfallsmaterial.

Från stationärt till mobilt

– En av anledningarna till att även våra mobila maskiner är så pass kraftfulla är därför att vi utgick ifrån stationära krossar när vi tog fram det mobila konceptet. Det är tunga maskiner och någonstans fick vi dra gränsen för vad som kunde byggas mobilt. Den mobila FlexHammer 1800 kom till under sent 90-tal. Det var en relativt tung och bred maskin men som klarade att krossa ner avfall till en bränslefraktion på omkring 100 mm i ett steg.

Mest export

FlexHammer 1800 såldes både mobilt och stationärt till utlandet.

– Men eftersom vi drev egen entreprenadverksamhet på den tiden och delvis konkurrerande med våra egna kunder sålde vi då mest stationära maskiner till värmeverk i Skandinavien. De mobila maskinerna sålde vi istället till England, Holland och Belgien, där vi inte konkurrerade med oss själva. Det gjorde att vi tappade marknad här på hemmaplan. Vi är helt enkelt inte så kända här som vi borde vara, säger Daniel Karlström.

Daniel Karlström
Daniel Karlström, vd på IQR System, på den nya modellen av FlexHammer FH 1500.

Åter till Skandinavien

Efter 2011 då IQR avyttrat entreprenadverksamheten inklusive hantering av järnvägsslipers till Solör Bioenergi förändrades situationen.

Då började vi att marknadsföra oss i Skandinavien igen på ett annat sätt. Det har varit en lång resa att förklara att vi finns och att vi är den enda tillverkaren i Skandinavien av hammarkvarnar för avfallshantering i den här storleken.

Ny modell

Det senaste som har hänt är att IQR Systems har vidareutvecklat en lättare modell av FlexHammer – konceptet. Maskinen kallas FH1500 och är bland annat utrustad med en ny effektivare V8-motor från Scania.

– Den kraftfulla motorn från Scania har lyft hela motorsegmentet anser vi och den presterar i paritet med de V12-motorer vi ibland också använder. 1,5 meters inmatningsbredd är fortfarande per definition inte litet för en mobil hammarkvarn. För oss innebar den nya motorn att maskinen kom till sin rätt på ett helt annat sätt. Det var en positiv överraskning att maskinen både ökade kapacitet och blev mer bränsleeffektiv än tidigare, säger Daniel Karlström.

Hållbar maskin

I den nya mobila lösningen har IQR fokuserat på att uppnå en låg produktionskostnad per ton samt att öka flexibiliteten ytterligare. Fokus ligger på att kunna hantera många typer av material samt att kunna processa materialet så billigt som möjligt utan att maskinen går sönder.

– Vi vågar sticka ut hakan och säga att det inte finns någon som slår oss när det gäller kostnad för drift och underhåll. Vi ligger normalt på 45–60 liter diesel per timme beroende på vilket material som krossas. Industriavfall ligger högre. Kvarnen är väldigt effektiv på sönderdelning i och med att den tål det dagliga arbetet som innebär hårda smällar, något som är oundvikligt inom sönderdelning.

Därför är maskinen tålig

Maskinen slår sönder en stor andel av det metallmaterial som många andra anser inte ska in i krossen. Metallen avskiljs efter krossen med magnet. Om maskinen inte kan krossa materialet, öppnas en rejektlucka där det okrossbara skickas ut och skyddar maskinen från att gå sönder.

Det är många kunder som häpnar när de under en demonstration förstår vad vi menar när vi säger att maskinen tål mer skrot. Vår maskin ”fraggar” sådant skrot som i många andra maskiner orsakar skador, säger Daniel Karlström.

– En låg kostnad per ton är något som går hand i hand med att kunna krossa materialet i ett enda steg. En maskin istället för två ger såklart lägre åtgång av diesel och en effektiv utformning av kvarnen möjliggör låga slitagekostnader på en mängd olika material. Som exempel kan nämnas att ett rosterpaket (såll) i vår maskin kan väga närmare ett ton. Det krävs för att tåla det dagliga arbetet.

En maskin i Sverige

IQR har etablerat namnet FlexHammer inom avfallshanteringen runt om i Europa och nu hoppas man att framförallt den nya FH1500 ska bana väg i Skandinavien. En av de första kunderna med en mobil FH1500 av ny modell finns i Sverige. Köparen är CS Maskin som finns i Göteborg. CS Maskin krossar material åt olika användare av returträ i Göteborgsområdet och runt om i västra Götaland.

– Maskinen kan transporteras mellan olika platser utan någon dispens och når en genomsnittlig produktionskapacitet på över 50 ton per timme, och då överdriver vi inte ens, avslutar Daniel Karlström.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 4-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy