Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Jürgen Lorenz är Gästrike Ekogas nya VD

Ekogas ska leda omställningen till en fossilfri, biobaserad region. Gästrike Ekogas AB startade år 2010 av Gävle kommun för att producera lokal biogas till fordon och lokalt biogödsel till jordbruket av vårt matavfall. Idag är bolaget ett dotterbolag till Gävle Energi och Gästrike återvinnare.

Trenden för biogas i samhället är allt mer positiv. Allt fler typer av fordon – från privatbilar till större verksamhetsfordon kan drivas av biogas, och utbyggnadstakten av biogastankstationer ökar. Gästrike Ekogas har sedan länge en plan för utbyggnad av tankstationer, och kommer under det närmsta decenniet dessutom leverera biogas till 51 av Gävle stadstrafiks 63 bussar.

Biogasen är ett förnuftigt sätt att ta tillvara energi från matavfall som vi alltid kommer att behöva ta hand om. Att vi har en av Europas större anläggningar för produktion av en miljöriktig energi skapar möjligheter för oss i regionen. Jag ser samarbeten framför mig som skulle kunna leda till att vi tillsammans med andra aktörer skulle kunna göra ett avtryck som en stark region avseende energi som ger en mindre miljöbelastning, säger Jürgen Lorenz, som tillträder tjänsten som VD för Gästrike Ekogas den 13 januari 2020.

Jürgen är idag regiondirektör på norskägda Vy buss AB – affärsområde Öst/Syd, som levererar kollektivtrafik i flera svenska städer och har ca 600 anställda. Att utveckla kollektivtrafiken till att leverera allt bättre för medborgarna, skapa samarbeten som gynnar samhället och få utmaningar att bli möjligheter har varit Jürgens ledord under tiden på Vy buss.

Jürgen är precis rätt person för det här spännande uppdraget. Han har visat många gånger att han gillar utmaningar och kan leverera konkreta lösningar på olika typer av problem. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Jürgen och skapa förutsättningar för att vår region får bättre tillgång till det här fantastiska bränslet som produceras i en lokal produktionsanläggning här, med lokal arbetskraft och råvaror härifrån. Att Jürgen både har ett brinnande samhällsengagemang och egenskaper som får människor att sträva åt samma håll, är mycket viktiga orsaker till varför han passar så väl för uppdraget, säger Therese Metz, ordförande i styrelsen för Gästrike Ekogas AB

Om biogasanläggningen

Gästrike Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Med målet att öka biogasproduktionen i regionen med 400 % beslutade man att bygga en biogasanläggning i Forsbacka. Anläggningen blev klar hösten 2017 och har tillstånd att röta upp till 30.000 ton organiskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubikmeter. Det motsvarar drivmedel för ca 2300 personbilar som kör 1500 mil per år. En koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år. Biogödslet är certifierat för odling sedan ett år tillbaka och kommer vara eko-certifierat inom kort. Ett samarbetsavtal med MR Gästrikland finns för försäljning av ett lokalt producerat biogödsel till lantbrukare i regionen

Jürgen Lorenz ska leda omställningen till en fossilfri, biobaserad region
Jürgen Lorenz ska leda omställningen till en fossilfri, biobaserad region Jürgen Lorenz ska leda omställningen till en fossilfri, biobaserad region

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy