Alla ämnen
Pellets

Kährs träpellets certifierad enligt SBP för hållbar biomassa

Kährs meddelar att processen med att certifiera företagets biobränsle i form av träpellets, enligt Sustainable Biomass Program (SBP), nyligen slutfördes. Detta innebär att en rigorös process för kontroll av träråvarornas ursprung har implementerats och granskats. Kährs kan nu lämna tredjepartsförsäkran att dess pellets produceras enligt SBP-standarden för minimering av risker för olaglig avverkning och icke hållbart ursprung.

SBP – certifieringen bygger på etablerade certifieringar för hållbart skogsbruk som Forest Stewardship Council® (FSC) och Program for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC). Kährs var redan certifierat enligt både FSC och PEFC, men behövde genomföra ytterligare riskreducerande aktiviteter, som involverade 450+ leverantörer i mer än 25 länder, för att även efterleva SBPs ramverk (läs mer om SBP nedan).

Kährs pelletsfabrik
Kährs, som är en tillverkare av premiumgolv, startade sin produktion av träpellets i början av 2019. Kährs, som är en tillverkare av premiumgolv, startade sin produktion av träpellets i början av 2019.

Certifieringen omfattar produktion av träpellets vid AB Gustaf Kährs träpelletsanläggning i Nybro, inklusive transport till hamnen i Kalmar. Kährs ledningssystem utvärderades för att säkerställa överensstämmelse med de krav som anges i SBP – standarden som till exempel; granskning av produktionsprocesserna; platsbesök vid produktionsanläggningar; granskning av PEFC-system och av den totala leverantörsbasen för trä, för att säkerställa överensstämmelse med SBP – standarden för riskminimering.

Ny pelletsproducent

Kährs, som är en tillverkare av premiumgolv, startade sin produktion av träpellets i början av 2019. Kährs hade i årtionden levererat koldioxidneutralt biobränsle, i form av träpulver, till marknaden och beslutade att investera i en mer vidareförädlad och standardiserad energiprodukt – träpellets, från en egen toppmodern anläggning, integrerad med trägolvsfabriken i Nybro, Sverige.

Komplicerad certifiering

I slutet av 2019 genomfördes den slutliga revisionen av certifieringsorganisationen NEPCon.
– Kährs producerar pellets som en biprodukt från sin trägolvsproduktion, främst i Sverige men också i Rumänien. Dessutom görs inköpen av träråvara direkt eller indirekt från 26 länder över hela världen. Det visade sig vara en av de mer komplicerade pelletsproducenterna att SBP-certifiera. Vi är imponerade av deras insatser och engagemang för att leva upp till SBP-kraven för certifiering. Det är också spännande att se en helt ny typ av aktör inom marknaden för biomassa − Kährs har startat en modern pelletsanläggning från grunden för att producera pellets enbart av bi-produkter. Dom har lagt ned mycket arbete i alla stadier relaterade till pelletsanläggningen, från utveckling av processer till omfattande riskreducerande åtgärder i leverantörskedjan, säger Rebecka McCarthy Tune, Responsible Sourcing Specialist – EUTR, och Lead auditor på NEPCon i Sverige.

Pellets nytt affärsområde

– Kährs gick in i ett helt nytt affärsområde när man startade sin pelletsproduktion och eftersom företaget har höga ambitioner när det gäller hållbarhet var SBP-certifiering viktig för oss och en ambition redan från start. Jag vill tacka teamet som har varit inblandat, framförallt personal på våra produktionsanläggningar i Sverige och Rumänien, som har arbetat otroligt hårt och engagerat under de senaste 12 månaderna för att göra det möjligt,” säger Bruce Uhler, Sustainability Manager, Kährs Group.

Certifierat bränslealternativ

– Vi arbetar inom många områden i koncernen för att göra vår golvproduktion så hållbar som möjligt. Vårt mål är att ständigt utveckla och optimera vår verksamhet, samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan och med pelletsanläggningen har vi tagit ett viktigt steg. Det faktum att Kährs pelletsprodukter nu finns som ett certifierat, hållbart bränslealternativ på bioenergimarknaden gör mig mycket stolt, säger Johan Magnusson, vd och koncernchef för Kährs Group.
Kährs fokuserar sitt miljö- och hållbarhetsarbete inom sex utvalda globala mål, 3) hälsa och välbefinnande 7) hållbar energi för alla 11) hållbara städer och samhällen 12) hållbar konsumtion och produktion 13) bekämpa klimatförändringarna och 15) ekosystem och biologisk mångfald. En rad initiativ förs inom ramen för detta, där projektet innefattande pelletsfabriken och dess transporter är en del av initiativet att bidra till att uppnå mål 7) att tillgodose tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen.

Läs mer om Kährs pelletstillverkning
Läs mer om Kährs SBP-certifiering
Läs mer om SPB 

 

Om SBP
Sustainable Biomass Program (SBP) är en ideell standardiserande organisation som hanterar ett frivilligt certifieringssystem som är särskilt utformat för träbiomassa för energiproduktion. SBP skapades för att göra det möjligt för certifierade företag att påvisa att de producerar, handlar eller använder biomassa från ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk.

SBP-certifiering bygger på principer om lagefterlevnad, hållbarhet samt oberoende revision och verifiering.

Det finns ingen global definition av hållbarhet. Därför har SBP, liksom alla andra hållbarhetscertifieringssystem, utvecklat en egen uppsättning av hållbarhetsindikatorer. 38 mål som specifikt riktar sig mot skogsnäringen och som bland annat tar upp:

• Bevara eller öka skogarna;
• Bevara biologisk mångfald; och
• Skydda skogar med högt bevarandevärde.

Om NEPCon
NEPCon är en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för att stödja bättre markförvaltning och affärsmetoder som gynnar människor, natur och klimat i 100+ länder runt om i världen. NEPCons vision är en värld där människors val bidrar till en hållbar framtid. Läs mer om NEPCon

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy