Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Hon kommer närmast från rollen som chef för enheten Politik och Kommunikation vid branschorganisationen Energiföretagen Sverige, och efterträder Cecilia Hellner som går i pension vid årsskiftet.

Anja Alemdar

Anja Alemdar tillträder sin nya tjänst den 1 december.

– Anja är ett välkänt namn för energibranschen i Sverige och har en gedigen kunskap och erfarenhet av den regulatoriska värld som Vattenfall verkar i. Hon kommer att ytterligare stärka arbetet i våra relationer med våra viktigaste politiska intressenter i Sverige, säger Oskar Ahnfelt, tillförordnad kommunikationsdirektör och Vattenfalls chef för PRA på koncernnivå.

– Vattenfall har tagit en ledande roll i omställningen till ett fossilfritt, konkurrenskraftigt Sverige, som är inspirerande. Jag har jobbat med förutsättningar för klimatomställningen utifrån ett branschperspektiv och det ska bli spännande att nu bidra där omställningen sker i praktiken, säger Anja Alemdar.

Vi använder oss av cookies. Läs mer