Alla ämnen

Biokraft i Sverige

Bioenergis karta "Biokraft i Sverige 2021" innehåller 239 biokraftvärmeverk i drift och omkring 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2021. Kartan innehåller anläggningar som genererar el med i huvudsak trädbränslen, biogas, avfall och torv.

Den totala installerade effekten av biokraft är cirka 4 000 MW. Den totala så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftvärmeverk är cirka 17 TWh. Den verkliga elproduktionen från kraftvärmeproduktion med biobränslen beror bland annat på elpriset. Under hösten 2021 var elpriset högre jämfört med 2020 och biokraftproduktionen var högre än samma period 2020. En kraftvärmeanläggning används i snitt omkring 4 000 timmar av årets totalt 8 760 timmar. Den årliga drifttiden för en industrianläggning kan vara 8 000 timmar

Kartan visar alla biokraftanläggningar i Sverige. I tabellen anges i de flesta fall normalårsproduktion av el i enheten gigawattimmar (GWh) och manläggningens effekt i megawatt (MW). Data är hämtade från elcertifikatssystemet, statistik från Avfall Sverige, Svebio samt egna kontakter.

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy