Alla ämnen
Opinion & debatt

Klimatneutral bebyggelse på riktigt

I snart tjugo år har jag jobbat med regelverk och styrmedel som påverkar energisystemet. Mycket har kretsat kring klimatfrågan. Min ingång har varit att försöka skapa relevanta incitament som driver utvecklingen framåt, på riktigt.

Det är många som är aktiva inom området. Under årens lopp har vi sett företag som driver egna agendor, politiker som lägger populistiska förslag och forskare som har långtgående åsikter bortom sitt eget kompetensområde. Helt klart är att många aktörer har varit mer intresserade av att grönmåla sitt eget varumärke, snarare än att vilja bidra till att lösa verkliga problem.

Men nu, bara under det senaste året, har det skett ett tydligt trendskifte. Företag och fastighetsägare tar initiativ och gör slag i saken. Och det går så pass fort att politiken har svårt att hänga med.

Ledarskap inom hållbart samhällsbyggande

Inom området hållbart samhällsbyggande är det i Malmö som man visar ledarskap. Jag syftar på arbetet med LFM30 (https://lfm30.se).

Inom fastighetssektorn har man länge strävat efter att minska klimatpåverkan från driften av byggnader, men i takt med att de fossila inslagen i energisystemet har minskat har fokus kommit att riktas mot byggnadernas uppförandefas. Sett ur ett livscykelperspektiv står idag byggmaterial och aktiviteter i byggskedet för merparten av nya byggnaders klimatpåverkan.

Det är denna insikt som man har agerat på i Malmö. Strukturerat och metodiskt har man angripit problemet. Ett stort antal aktörer är engagerade i arbetet med att göra stadens bygg- och anläggningssektor klimatneutral till 2030. Konceptet är på en helt annan nivå än den lek med siffror som Sweden Green Building Council (SGBC) tillåter i certifieringssystemet NollCO2.

I andra delar av landet tjafsar man fortfarande om det irrelevanta begreppet ”köpt energi”. I Hammarby Sjöstad hävdar man att stadsdelen blir ”självförsörjande” och ”klimatneutral” genom att använda el på vintern och producera el på sommaren. Och vissa säger nej till fjärrvärme från avfallsförbränning men fortsätter att lämna sina sopor till just förbränning.

I Malmö avser man att tillämpa hållbart byggande på riktigt. Det som bör ske nu är att bygg- och fastighetsbolagen som är aktiva i Malmö börjar tillämpa metoden i byggprojekt även i andra delar av landet. Det är många som har att lära av företagen i Malmö.

Samtidigt jobbar Boverket med att ta fram ett regelverk för klimatdeklarationer för byggnader. Nästa år införs krav på deklaration för byggfasen vid nybyggnation och planen är att hela byggnadens livscykel ska omfattas från och med 2027. Något tamt och långsamt kan man tycka, men man måste också vara ödmjuk inför svårigheterna med att skapa en rättssäker lagstiftning.

I vilket fall är tiden förbi då det gick att vilseleda allmänheten med klatschiga slogans. Nu är det omställning på riktigt som gäller. Att visa att man vill lösa verkliga problem, det är det enda som håller i längden.


 Erik Dotzauer, Stockholm Exergi


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 3-2021 som går att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy