Alla ämnen
Skogsbränsle

Knappt två procent minskning av Sveriges klimatpåverkande utsläpp

Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med knappt två procent år 2018 visar ny statistik från Naturvårdsverket. Minskningen syns i alla sektorer förutom el och fjärrvärme vars utsläpp ökade.

Naturvårdsverket publicerade den 12 december officiell statistik om utsläpp och upptag av växthusgaser inom Sveriges gränser för 2018. Den nya statistiken visar att utsläppen år 2018 var knappt 52 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning om 27 procent jämfört med 1990. Sveriges långsiktiga klimatmål är att utsläppen ska nå netto-noll senast år 2045.

Biobärnsle
Den historiska minskningen av klimatpåverkande utsläpp har skett till följd av bland annat en hög användning av biobränslen och avfallsbränslen inom el- och fjärrvärmeproduktionen. Den historisak minskningen av klimatpåverkande utsläpp har skett till följd av bland annat en hög användning av biobränslen och avfallsbränslen inom el- och fjärrvärmeproduktionen,

Inte tillräckligt

─ Utsläppen har minskat med knappt två procent mellan 2017 och 2018 och det är långt kvar till det långsiktiga klimatmålet. För att nå netto-noll behövs i genomsnitt en årlig minskningstakt om 5-8 procent fram till 2045, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten.

På vägen till det långsiktiga klimatmålet finns det etappmål för 2020, 2030 och 2040 inom den så kallade icke-handlande sektorn (utsläpp utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter). Utsläppen inom den icke-handlande sektorn uppgick till drygt 31 miljoner ton 2018. Det innebär en minskning om 3,5 procent jämfört med 2017.

Transporter och industri stor utmaning

Inrikes transporter och industrin är två av de stora utmaningarna
Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, och därför har transporternas utsläpp stor betydelse för hur vi når klimatmålen. Den nya statistiken visar att utsläppen från inrikes transporter minskade med drygt två procent jämfört med 2017.

Biodrivmedel gav minskning

Minskningen beror främst på en fortsatt övergång till biodrivmedel och effektivare bilar. Utsläppsnivån för inrikes transporter motsvarar en minskning om 20 procent jämfört med 2010, vilket kan jämföras med målet att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Transporternas utsläpp är extra angelägna att fokusera på i närtid.

Låg andel el- och hybridbilar

─ Försäljningen av el- och laddhybridbilar ökar men från en låg nivå och andelen är fortfarande låg i fordonsflottan som helhet. Vi behöver satsa både på elektrifiering och biodrivmedel, och samtidigt göra samhället mer transporteffektivt, säger Anna-Karin Nyström.

Industrin står också för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och i den sektorn kommer det att krävas en omfattande omställning för att det långsiktiga klimatmålet ska nås. Fredagen den 13 december, släpper Naturvårdsverket en fördjupningsrapport som fokuserar på industrins klimatomställning.

Rapporten återfinns på Naturvårdsverkets webbplats.

Statistik om Sveriges klimatpåverkande utsläpp.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy