Alla ämnen
Biovärme

KPA Unicon levererar värmeanläggning för förnybara biobränslen till Arlanda flygplats.

Swedavia AB och KPA Unicon har tecknat avtal om leverans av en Unicon WT30 MW bioenergianläggning till Kolstamrådet vid Stockholm Arlanda Airport.

Anläggningen kommer att använda bioolja som huvudbränsle men pannan och brännaren förbereds för en möjlig framtida konvertering för pulver pellets. Anläggningen kommer att driftsättas våren 2021 varefter den kommer att ersätta den befintliga anläggning som ett led i den fortsatta utvecklingen av flygplatsen.

”Det är väldigt roligt att med det här projektet kunna säkerställa en långsiktigt hållbar energiförsörjning och att projektet bidrar till vårt mål att fortsätta vara fria från fossila koldioxidutsläpp i egen verksamhet, säger”, säger projektsponsorn Elisabeth Celsing, Swedavia AB.

Höga krav på Arlanda

”Vi är glada över att kunna leverera den andra bioolje värmeanläggningen med nyaste teknologin, för den Svenska marknaden var själva pannan och brännaren även är förberedda för att kunna elda pulver eller pellets. Arlanda flygplats är ett viktigt nationell och internationellt transportcenter vars val har stor exemplifierande mening som föredöme och ökad hållbarhet.”, säger Timo Valkeinen, Account Director Scandinavia, KPA Unicon.

”Värmeanläggningen uppfyller höga krav rörande tillgänglighet, verkningsgrad, flexibilitet rörande bränslet och laständringar samt miljö enligt Swedavias önskemål. Med vår lösning ersätts en befintlig äldre panna med en ny och effektivare anläggning som redan från början är optimerad för förnybara bränslen, vilket stödjer Swedavia i sitt arbete att minska sin klimatpåverkan”, fortsätter Valkeinen

Timo Valkeinen, Account Director Scandinavia, KPA Unicon
Timo Valkeinen, Account Director Scandinavia, KPA Unicon Timo Valkeinen, Account Director Scandinavia, KPA Unicon

KPA Unicon

KPA Unicon är ett finskt familjeägt företag som har varit en förespråkare för ren, förnybar energi sedan 1990. KPA Unicon skapar och implementerar lösningar för ren energi runt om i världen. KPA Unicon moderniserar befintliga produktionssystem med förnybar energiteknik och utrustar energiproducenter med innovativa digitala verktyg. Företaget strävar efter att leda debatten om ren energi och ta initiativ som ger mervärde för sina partners. Företaget har sitt huvudkontor i Pieksämäki och sysselsätter cirka 250 personer inom energisektorn i åtta lände

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy