Alla ämnen
Biobränslepris

Kraftiga prishöjningar på biobränslen väntas ge högre fjärrvärmepris i Hässleholm

Kraftiga prishöjningar på biobränslen väntas ge högre fjärrvärmepris i Hässleholm
En rad händelser påverkar priset på biobränslen. Foto: Hässleholm Miljö.

– Dessvärre kan man väl säga att vi hamnat i en perfekt storm på biobränslesidan, säger Andreas Lagerblad, Affärsområdeschef Fjärrvärme på Hässleholm Miljö.

Omställning från fossila bränslen i Europa, Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina, den svaga kronkursen och den svaga byggindustrin är faktorer som påverkar Hässleholm Miljö. Detta är händelser som påverkar priset på biobränslen.

Flera faktorer samverkar

Ryssland och Ukraina är länder som tidigare levererade stora mängder biobränslen till Europa. Idag har detta i stort upphört. I stället vänder sig Europa mot de nordiska länderna och med den svaga kursen på svenska kronor, är det ofta hit köpare vänder sig. Detta samtidigt som byggindustrin dragit hårt i handbromsen. Det har fått till följd att inflödet av trä från rivningar och som använts i byggprocessen minskat kraftigt, trä som ofta flisats och blivit till fjärrvärme. Även restprodukter från sågverk och trävaruindustri som används som bränsle för värmeproduktion har minskat i volym i ett förändrat konjunkturläge för träprodukter.

Höjningar ger effektivisering

–  Inför värmesäsongen 2022/23 såg vi kraftiga prishöjningar på bränslesidan, bortåt 25 procent. Inte kunde vi då ana att prisökningarna för den kommande värmesäsongen skulle hamna på mellan 60 och 100 procent. Samtidigt arbetar vi nu hårt med att effektivisera vår verksamhet, fortsätter Andreas.

Han nämner exempelvis investeringen i ny rökgaskondensering vid fjärrvärmeverket som driftsätts nu under hösten.

– Det är en väldigt bra investering som dels minskar utsläppen till luft samtidigt som det ökar verkningsgraden på anläggningen genom ytterligare värmeåtervinning. Vi kommer nu att intensifiera arbetet med att söka fler sådana här projekt för att fortsatt hålla kostnadsökningarna nere, men även på tjänster och erbjudanden som ska hjälpa våra kunder att minska förbrukningen utan att det går ut över komforten.

Prisjusteringar betydande

Nu är det inte bara Hässleholm Miljö som drabbas av ökade bränslekostnader. Våra kollegor i fjärrvärmebranschen har motsvarande utmaning. Ja, även alla som köper ved till den öppna spisen eller pellets till värmepannan, har nog noterat att det blivit dyrare, om det ens finns att få tag i.

Hur detta kommer att påverka uppvärmningskostnaden för kunder i Hässleholm, är för tidigt att uttala sig om.

– Vi har tecknat kontrakt och säkrat hela volymen biobränsle för vintern, men det finns fortfarande en del osäkerhetsmoment på marknaden, men man ska vara förberedd på att höjningen kommer att bli betydande och högre än tidigare års prisjusteringar för fjärrvärme, säger Andreas Lagerblad.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy