Alla ämnen
Bränslehantering

Krav på låg ljudnivå och hög fliskvalitet avgjorde när Bergeforsens Flis valde ny flishugg

Kundernas önskemål om hög och jämn kvalitet på flis samt låg ljudnivå från flisningen avgjorde när Bergeforsens Flis valde ny flishugg med bandutmatning.

OP System utför tester av Doppstadt DH910 SA-B med bandutmatning vid E.ONs värmeverk i Malmö.
OP System utför tester av Doppstadt DH910 SA-B med bandutmatning vid E.ONs värmeverk i Malmö. OP System utför tester av Doppstadt DH910 SA-B med bandutmatning vid E.ONs värmeverk i Malmö.

– Vi var på jakt efter att få fram en bra fliskvalitet med mindre finfraktion samt stickor och såg att det fanns en maskin som passade i Doppstadt DH 910 SA-B med bandutmatning. Vi köpte en sådan 2016 och det vi inte ångrat, säger Christer Peterson, vd på Bergeforsens Flis i Bergeforsen strax norr om Timrå.

Två flismaskiner

Bergeforsens Flis har fyra anställda och tar uppdrag från Västernorrland och Jämtland i norr ner till Mälardalen i söder. Maskinparken för flisning består i dag av två Doppstadt DH 910 flishuggar, en med kastutmatning och en med bandutmatning.

– I och med att jag har två maskiner med olika utmatning kan vi använda den maskin som passar bäst för respektive kund. Kunder är huvudsakligen värmeverk och skogsbolag, bland annat SCA. Maskinen med bandutmatning fungerar bäst för att göra flis till mindre värmeanläggningar som behöver jämnare flis. Maskinen med kastfläkt passar på platser där flisen kan lagras i lite högre stackar. Båda maskinerna har fungerat mycket väl, säger Christer Peterson.

Lägre ljud

Doppstads maskin med bandutmatning är den första i Sverige av den modellen.

– Bullernivån är ofta ett problem i dag. En flismaskin med kastfläkt låter mer, medan maskinen med bandutmatning är tystare. Jag har inte mätt ljudnivån på ett vetenskapligt sätt men ljudet ligger på en betydligt lägre nivå. På en av de platser, där vi tidigare fått klagomål på buller, märker de som klagat nu inte när vi är på plats och flisar. Det är en markant skillnad och det underlättar både för närboende och för oss när vi slipper diskussionerna om buller, säger Christer Petersson.

Inga stopp i bränslehanteringen

Maskinen med bandutmatning levererar en bättre fliskvalitet, med mindre andel finfraktion och stockor jämfört med maskinen som har kastutmatning.

– Det är i synnerhet kunder med små värmeanläggningar, med inmatningsutrustning som är känslig för ojämn fliskvalitet, som är mer nöjda i dag. Det är i princip inga problem med stopp i bränslehanteringen i dag, säger Christer Peterson.

Innan en ny modell börjar levereras brukar OP System utvärdera att maskinen uppfyller produktionskraven och se om det finns något som kan förbättras.
Innan en ny modell börjar levereras brukar OP System utvärdera att maskinen uppfyller produktionskraven och se om det finns något som kan förbättras. Innan en ny modell börjar levereras brukar OP System utvärdera att maskinen uppfyller produktionskraven och se om det finns något som kan förbättras.

Generell trend

Anders Wänglund, försäljningschef på OP System som säljer maskiner från Doppstadt, ser en trend mot att kraven på hög kvalitet och låg ljudnivå vid sönderdelning ökar.

Det har visat sig att det blir mer och mer fokus på ljudnivåer vid flisning nära bebyggelse. Det ökar intresset för maskiner med bandutmatning. Den maskin som Bergeforsens Flis använder är en av de första från Doppstadt av den modellen som kom till Sverige. Vi har nu flera förfrågningar på den här typen av maskiner, säger Anders Wänglund.

Mer fokus på kvalitet

En generell trend på marknaden att det är mer fokus på kvalitet på slutprodukterna och mer fokus på att göra fler fraktioner.

– Inom sönderdelning av avfall och returträ ser vi en trend mot att förädla det krossade materialet allt mer. Det handlar till exempel om att sikta bort finfraktioner och ta bort tyngre fraktioner som metaller från materialet. Istället för att bara krossa returträ eller avfall för att få fram en bränslefraktion eller för att återvinna materialet använder vi siktar och sorteringsutrustning efter krossningen för att få jämnare och renare fraktioner och på så sätt även höja värdet på fraktionerna, säger Anders Wänglund.

Nytt samarbete

En annan nyhet från OP System är en gemensam satsning där OP System, Doppstadt och OP Erjo, som numera ingår i OP Gruppen, tillsammans kommer att ta fram nya generationens krossar och flishuggar.

– Tanken är att vi tre företag ska jobba närmare varandra och använda den erfarenhet vi har av flisning i Norden för att utveckla nästa generations utrustning, säger Anders Wänglund.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6-2017 – Läs hela tidningen digitalt

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy