Alla ämnen
Opinion & debatt

Krönika: Bra och dåligt miljöval el

Krönika: Bra och dåligt miljöval el
Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Stockholm Exergi.

För ett år sedan skrev jag en krönika med rubriken Bra och Bättre Miljöval el, som handlade om det då aktuella förslaget på nya kriterier för Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval el.

I krönikan beskrev jag ett antal problem med dåvarande regler. Bland annat konstaterade jag att additionaliteten är mycket svag. Jag presenterade även förslag på hur regelverket kunde förbättras genom att införa kriterier för elanvändning.

Elmarknaden består av två delar, produktion och användning. I Bra Miljöval el ställs krav enbart på produktionen av el. Det sägs att Bra Miljöval el är världens tuffaste miljömärkning för el. Det må så vara, men man kan konstatera att kraven bara träffar halva elmarknaden, eftersom inga krav ställs på de företag och hushåll som använder elen.

Nu har Naturskyddsföreningen publicerat den nya manualen, men tyvärr innebär de nya kriterierna en ytterligare försämring när det gäller additionalitet och förmågan att driva på i omställningen av energisystemet.

De nya reglerna innebär att vindkraft och solkraft i nästan hela Europa ska kunna märkas. Med ett så pass stort urval är det lätt att hitta anläggningar som på förhand uppfyller de till synes höga krav som ställs, vilket innebär att systemet får låg styreffekt i praktiken. Det har skett en urvattning av reglerna.

Mitt förslag om att införa kriterier för elanvändning har inte anammats. Jag måste säga att det är förvånande att Naturskyddsföreningen inte ser möjligheten i att kunna snabba på införandet av användarflexibilitet och andra ”smarta” system hos elkonsumenterna. Effektivitet och flexibilitet i användarledet är ett måste i det framtida energisystemet.

Mindre lyckade projekt

Under senare tid har Naturskyddsföreningen även varit involverad i ett par mindre lyckade samarbeten där Bra Miljövals varumärke har exponerats. Nu senast handlar det om Ikea och deras elprodukt STRÖMMA som efter lanseringen visade sig ha allvarliga brister.

När Ikea lanserade STRÖMMA lyfte man särskilt fram att ”Den som väljer el via Ikea är dessutom med och driver på för en ökad produktion av el från sol och vind”. Men detta stämmer inte. Vid en närmade granskning visar det sig att Ikea har byggt in en spärr som gör att STRÖMMA inte kan driva på i utbyggnaden av ny produktion.

Ikea tänjer på sanningen, men detta tycks inte besvära Naturskyddsföreningen. Det är miljöorganisationernas uppgift att granska företagen och bevaka så att företagen sköter sig, men i fallet Ikea väljer Naturskyddsföreningen att inte påtala de brister som uppenbarligen finns.

Det är olyckligt att Naturskyddsföreningen inte tar vara på möjligheten att göra Bra Miljöval el till ett verktyg som på riktigt kan driva utvecklingen. Man borde ställa hårdare krav, både i kriterierna i manualen och på de företag som använder Bra Miljövals varumärke.

Av: Erik Dotzauer,
energipolitikexpert, Stockholm Exergi

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy