Alla ämnen

Lägre koldioxidavtryck med pellets när Öresundsbron asfalteras

Lägre koldioxidavtryck med pellets när Öresundsbron asfalteras
Asfaltering på Stora Bältbron. Foto: Dansk Drone Netværk

NCCs uppdrag är en utförandeentreprenad med en volym om cirka 15 000 ton asfalt fördelade på 110 000 m² fräslådor och 40 000 m² toppning. Asfaltmassorna kommer att hämtas från NCC:s asfaltverk i Södra Sandby utanför Lund. De stora arbetena i avtalet omfattar betalstation Lernacken, serviceväg Pepparholm, tunneln och Kastrup-halvö. 

– Vi fick in flera mycket kvalitativa anbud i upphandlingen. Efter vår utvärdering kunde vi konstatera att NCC lämnat den bästa kombinationen av pris och kvalitet. För oss på Øresundsbron är det viktigt att i möjligaste mån utvärdera våra leverantörers förmågor inom hållbarhetsområdet och kvalitet i utförandet. Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med NCC, säger Gustaf Persson, Inköpskoordinator Øresundsbron

Höga trafikflöden

Öresundsförbindelsen är ett utsatt anläggningsprojekt som ska klara av höga trafikflöden, vind och vatten, vilket ställer höga krav på materialet och utförandet. Upphandlingen lade stor vikt vid mjuka parametrar såsom organisationens sammansättning, erfarenhet och beskrivning av hur genomförandet ska gå till.

Hållbarhetsaspekter

– Det är glädjande att vi ser ytterligare exempel på beställare som rör sig mot ett fokus på hur samarbetet ska genomföras och på hållbarhetsaspekter. Detta gör att vi tillsammans med kunden kan skapa mest utdelning av de offentliga medel som används samtidigt som vi tillser en lägre påverkan på miljön, säger Tobias Pettersson, avdelningschef, NCC Industry.

Asfaltsverket drivs med pellets

NCC:s produktionsmetod NCC Green Asphalt innebär att asfalt tillverkas vid lägre temperatur, med förnybara bränslen och återvunna asfaltmassor. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt. Med hög andel återvunnen asfalt och asfaltverk som drivs på pellets minskas C02-utsläppen mellan 30 till 60 procent och uppfyller ändå samma krav som ställs på konventionell asfalt.

Ramavtal löper under två år

Ramavtalet inleds omgående och löper under två år med option på ytterligare två år som förlängs med ett år i taget. Uppdragen kommer orderregistreras löpande i samband med avrop i affärsområde NCC Industry.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy