Alla ämnen
Bioenergi i industri

Lantmännen Agroetanol och E.ON tecknar nytt miljardavtal om leverans av processånga

Lantmännen Agroetanol har tecknat avtal med E.ON om fortsatt leverans av processånga till bioraffinaderiet i Norrköping. Mångmiljardavtalet sträcker sig över 20 år och ställer höga krav på ångleveransernas klimatprestanda.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet. Samarbetet är ett exceptionellt exempel på ett cirkulärt industrikretslopp, vilket vi är oerhört stolta över, säger Per-Anders Tauson, chef för E.ONs fjärrvärmeverksamhet och leverantör av processånga till Lantmännen Agroetanol.

Lantmännen Agroetanol och E.ON
Lantmännen Agroetanol till vänster och E.ON till höger i bild. Foto: Fredrik Schlyter Lantmänne Agroetanol till vänster och E.ON till l höger i bild. Foto: Fredrik Schlyter

Bioraffinaderi

Det nya avtalet omfattar 500 GWh ånga per år, vilket motsvarar halva fjärrvärmebehovet för en stad av Norrköpings storlek. Avtalet sluts av två bolag med höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Lantmännen Agroetanol, Nordens största bioraffinaderi som förädlar spannmål och restprodukter till drivmedelsetanol, vars CO2-utsläpp är upp till 98 procent lägre än fossil bensin. Utöver biodrivmedel produceras kolsyra, djurfoder och gödsel i processen.

– Vår ambition är att driva Sveriges energiomställning genom att effektivisera, återvinna och dela hållbar energi. Samarbetet med Lantmännen Agroetanol är ett mönsterexempel på hur vi genom smart användning av energi och resurser kan skapa såväl ekologisk hållbarhet som ekonomisk tillväxt, säger Per-Anders Tauson.

Lantmännen Agroetanol
Lantmännen Agroetanol och E.ON har skrivit ett avtal om fortsatta leveranser av ånga från E.ON till Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping. Från vänster Jonas Lind och Per-Anders Tauson båda från E.ON samt Lars-Gunnar Edh och Martin Engström från Lantmännen Agroetanol. Foto: Anders Haaker Lantmännen Agroetanol och E.ON har skrivit ett avtal om fortsatta leveranser av ånga från E.On till Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping. Från vänster Jonas Lind och Per-Anders Tauson båda från E.ON samt Lars-Gunnar Edh och Martin Engström från Lantmännen Agroetanol.

Gemensam grund

Lantmännen Agroetanols vd, Lars-Gunnar Edh, instämmer och understryker att bolagen funnit gemensam grund i sina hållbarhetssträvanden.

– Det nya avtalet är av stor vikt för våra satsningar framöver. En kontinuerlig och långsiktig försörjning av hållbar grön processånga är en förutsättning för våra framtida investeringar. Samtidigt är kretsloppstänkande och förnybar energi självklarheter i vår produktion, säger Lars-Gunnar Edh.

Synergieffekter öppnar för fler företag

Lantmännen Agroetanol och E.ON ingår i Norrköping kommuns satsning Händelö Eco-Industrial Park, som utnyttjar synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Restprodukter från samhället driver E.ONs kraftvärmeverk, som levererar processånga till Lantmännen Agroetanols produktion. Koldioxiden som bildas vid produktionen görs om till kolsyra och används i livsmedelsindustrin, medan restprodukter från tillverkningen av etanol och foder omvandlas till biogas och gödsel.

Enligt Norrköpings kommunalråd, Olle Vikmång, är det nya avtalet en hörnsten i industriparken. Han hoppas nu att fler aktörer vill bli en del av den eko-industriella parken.

– E.ON och Lantmännen Agroetanol har visat att det går att göra framgångsrika affärer samtidigt som man driver ett hållbarhetsarbete i absolut framkant och i industriell symbios. Jag tror att kreativa industriella samarbeten på hållbarhetsområdet är en viktig komponent för att klara högt ställda miljömål.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy