Alla ämnen
Rekordresultat för Lantmännen

Lantmännen Division Energi levererar ett resultat som är tre gånger högre än föregående år

Lantmännen Division Energi levererar ett resultat som är tre gånger högre än föregående år
Magnus Kagevik vd och koncernchef. Fotograf: Johan Olsson

Lantmännens resultat för årets första fyra månader, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 638 MSEK jämfört med 480 MSEK föregående år. Det är det högsta resultatet någonsin för det första tertialet och främst drivet av division Energi.

– Lantmännen levererar ett rekordresultat för första tertialet. Detta trots en mycket volatil marknad, utmaningar i form av stigande priser på både insatsvaror och energi, samt den stora osäkerheten i omvärlden. Vinstrekordet drivs av ett mycket högt resultat i division Energi och en väl utförd implementering av vår strategi, vår breda och stabila affärsportfölj och våra medarbetares goda insatser, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Till följd av den ryska invasionen av Ukraina har Lantmännens två bagerier i Ryssland avskilts från resten av koncernen, som ett första steg i en potentiell avyttring. En avsättning på 500 MSEK har gjorts för att spegla risken på värdet av Lantmännens tillgångar i Ryssland. Den totala finansiella exponeringen i den ryska verksamheten uppgår till cirka 900 MSEK.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett resultat på 120 MSEK (107). Resultatet har påverkats positivt av en upplöst reserv avseende elskatt. Förutsättningarna pekar på att årets skörd blir något lägre än normalt. Höstsådden är större än vanligt, och grödorna i södra Sverige samt vårgrödorna har klarat sig bra – samtidigt har det dock skett en stor utvintring av grödor Norr Mälaren. Efter en torr inledning på våren har regn de senaste veckorna förbättrat läget. Den finska lantbruksverksamheten levererar ett något lägre resultat än föregående år, vilket främst beror på stigande råvarupriser sedan början av kriget i Ukraina. Lantmännen Maskins resultat är lägre än förra året, och efterfrågan på totalmarknaden har sjunkit kraftigt under årets första månader.

Division Energi levererar ett resultat som är tre gånger högre än föregående år: 278 MSEK (92)

Resultatet drivs till största del av ett högre resultat i Lantmännen Biorefineries, där högre råvarupriser i etanolproduktionen mer än kompenserats av historiskt höga priser på etanol och foderprodukter. Lantmännen Aspen har förvärvat det brittiska bolaget Coryton, som producerar specialanpassade bränslen för bland annat fordonsindustri och motorsport. Under tertialet har också de kvarvarande ägarandelarna i pelletsbolaget Scandbio förvärvats.

Division Livsmedels resultat uppgår till 135 MSEK (177). Samtliga affärer i divisionen har påverkats av prisinflation och stigande priser på råvaror, energi och transporter. Kostnadsbaserade prishöjningar gentemot kunder implementeras löpande, men eftersläpningar har påverkat tertialets resultat negativt.

Affärsområde Swecon visar ett resultat på 162 MSEK (153). Tillgången på maskiner är fortsatt begränsad till följd av komponentbrist och svårigheter kring frakt och logistik. Aktivitetsnivån för bygg- och infrastrukturprojekt är fortsatt hög, även om en viss inbromsning märktes under tertialet till följd av den generellt svagare ekonomin och osäkerhet i omvärlden.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat på 98 MSEK (101). Byggnationen av Lantmännens nya kontor, bostäder och äldreboende i Malmö fortsätter enligt plan. Den första inflyttningen är planerad till augusti i år. Under tertialet har de sista ägarandelarna i Gimmersta Agrovärme förvärvats.

Magnus Kagevik har under tertialet tillträtt som ny vd och koncernchef på Lantmännen och efterträder Per Olof Nyman som gått i pension.

– Jag vill tacka Lantmännens styrelse för förtroendet att axla rollen som vd och koncernchef, jag känner mig hedrad att ta mig an uppgiften. Jag har stora förhoppningar för framtiden, och ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla ett företag och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Magnus Kagevik.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy