Alla ämnen
Biokraft

Låt elcertifikatsystemet premiera effekt

Den stora utmaningen för att nå målet 100 % förnybar elproduktion 2040 är att säkerställa att det finns tillräckligt med produktion de kritiska timmarna då kraftsystemet är ansträngt. Därför bör elcertifikatsystemet premiera förnybar effekt snarare än förnybar energi, det skriver Erik Dotzauer på Second Opinion.

Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Fortum Värme
Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Fortum Värme Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Stockholm Exergi.

I oktober 2016 presenterade Energimyndigheten förslag på nya kvoter i elcertifikatsystemet. Bakgrunden till förslaget är den nya målsättningen om ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion till 2030.

I uppdragsbeskrivningen som förelåg Energimyndighetens utredning framgår att myndigheten ska lämna förslag som optimerar systemet för att få fram den mest kostnadseffektiva elproduktionen. Detta har man löst genom att göra kvotkurvan ”baktung”, vilket innebär kvoter som ger högre utbyggnadstakt mot slutet av 2020-talet. Motiveringen är att Sverige idag har ett överskott av el och att ny produktion inte behövs i närtid.

Läs hela inlägget

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy