Alla ämnen
Biokraft

Leverantörer till stora biokraftvärmeverk

Bioenergi har uppdaterat översikten med leverantörer till större biokraftvärmeverk. Vi har valt ut de större anläggningarna som har blivit klara de tre senaste åren, 2013, 2014 och 2015 och de som är påbörjade, men ännu inte klara, samt projekt som är på planeringsstadiet. De samlade investeringarna är cirka 22 miljarder kronor för det tjugotal anläggningar som tagits i drift eller påbörjats.

Jönköping Energis nya biokraftvärmeverk Torsvik 2, till höger i bild, bidrar starkt till att Jönköping Energi under 2015 använde hela 96 procent förnybara eller återvunna bränslen till produktionen av fjärrvärme.
Jönköping Energis nya biokraftvärmeverk Torsvik 2, till höger i bild, bidrar starkt till att Jönköping Energi under 2015 använde hela 96 procent förnybara eller återvunna bränslen till produktionen av fjärrvärme. Kraftvärmeverket på Torsvik har sedan 2006 fungerat som hjärtat i Jönköpings fjärrvärmenät. Den avfallseldade pannan var först ut och kompletterades sedan med den biobränsleeldade pannan 2014. Tillsammans producerar de båda verken 90 procent av fjärrvärmebehovet och 30 procent av den el som används i Jönköping.

Ny i årets översikt är Katrinefors Kraftvärme med bland andra pannleverantören Renewa från Finland och turbinleverantören Fincantieri från Italien.

I årets översikt har vi lagt till leverantörer av bränslehanteringssystem. Finska Raumaster dominerar inom bränslehanteringssystem med leveranser till ungefär en tredjedel av projekten. BMH Technology, också från Finland, kommer på andra plats. På tredje plats kommer svenska Bruks. Andra leverantörer är Saxlund, Saxwerk, Franssons, Kellve, Konecranes, Procranes med flera.

För leveranser av pannor de senaste åren dominerar Andritz och Valmet. När det gäller turbiner ser vi leveranser av Siemens, Doosan Skoda Power, Fincantieri, TGM Kanis, Turboden och M+M.

Vänteläge

Under det senaste året har planerna på biokraftvärme i Eskilstuna lagts på is i väntan på nytt beslut senast 2020. Istället renoveras en äldre värmepanna. Orsaken är bland annat lågt elpris som gör kraftvärmeprojektet mindre lönsamt.

Projektet GoBiGas 2 har också lagts på is efter beslut av Göteborgs kommun. Anledningen är politiska diskussioner om lönsamheten och den tekniska tillgängligheten för GoBiGas 1. Sedan slutet av 2015 går dock GoBiGas 1 i kontinuerlig drift. Anläggningen producerar biometan som levereras till gasnätet på västkusten.

Byggstarten för biokraftvärmeverket i Borås har försenats kraftigt. Detta sedan upphandlingen blivit fördröjd till följd av att flera företag begärt överprövning av tilldelningsbeslut från sommaren 2015. Behandlingen i domstol har dragit ut på tiden.

Hämta översikten Leverantörer stora biokraftvarmeverk_2016


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy