Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Linka Energy och Jernforsen går samman i nytt tätt partnerskap

Efter sju år som huvudägare sålde investeringsfonden Alder i maj sin ägarandel i Jernforsen. En grupp ägare i Linka Energy äger nu huvuddelen av Jernforsen.

De två företagens produktsortiment kompletterar varandra och ger Linka och Jernforsen en stark, gemensam plattform på både existerande och framtida marknader. Därutöver kan företagen stödja varandra i det dagliga arbetet och tillsammans bygga relationer som kan ge en starkare position både på hemmamarknaderna och internationellt, skriver Linka Energy i ett pressmeddelande.

– Tillsammans stärker vi vår kompetens och teknologier, till gagn för våra kunder, säger Brian Pedersen, vd på Linka Energy.
– Tillsammans stärker vi vår kompetens och teknologier, till gagn för våra kunder, säger Brian Pedersen, vd på Linka Energy. – Tillsammans stärker vi vår kompetens och teknologier, till gagn för våra kunder, säger Brian Pedersen, vd på Linka Energy.

Stärker varandra

Jernforsens verksamhet är huvudsakligen inriktad på anläggningar med effekt från
4 MW upp till 35 MW inom fjärrvärme och industri. Linka Energy har med köpet säkrat tillgång till Jernforsens teknologi inom förbränning av biobränslen. På motsvarande sätt kommer Jernforsen att få glädje av Linkas lösningar inom halmanläggningar samt kompakta mobila lösningar.

Vi får möjlighet att utvidga vårt nuvarande sortiment, med anläggningar upp till 35 MW, samt teknologi inom förbränning av returträ. Tillsammans stärker vi vår kompetens och teknologier, till gagn för våra kunder, berättar Brian Pedersen, vd på Linka Energy.

Fortsatt fokus på Sverige

– Sverige har alltid varit en av Linkas största marknader och vi kommer fortsätta att fokusera på denna marknad. Vi har i många år haft en svensk serviceavdelning och förra året anställde vi en svensk säljchef i Sverige, säger Brian Pedersen.

Utveckla tekniker

Jernforsen startade 1984 och har 30 anställda. Linka Energy startade fem år tidigare och har i dag 45 medarbetare. Förutom i Sverige har Jernforsen också en stark position på marknaderna i Norge, Finland och Storbritannien.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Linka. Båda företagen har 35–40 års erfarenhet av biomassa och förbränning och den gemensamma kunskapen kommer båda våra företag tillgodo. Vi ser fram emot att utveckla teknologier tillsammans med våra nya kollegor, säger Magnus Holmgren, vd för Jernforsen. Han framhåller också att Linka har många spännande lösningar i sin produktportfölj och ett stort kunnande om bränslen, som Jernforsen kan dra nytta av.

Självständiga företag

Både Linka Energy och Jernforsen fortsätter som två självständiga företag och partnerskapet får ingen betydelse för den dagliga driften, där också Magnus Holmgren fortsätter som vd och medinvesterare i Jernforsen.

Magnus har gjort ett stort arbete och jag har stor tilltro till honom och hans organisation, understryker Brian Pedersen.

Utvecklat Jernforsen

Alder förvärvade 62 procent av Jernforsen 2011 och ökade sin ägarandel till 75 procent 2014. Sedan Alder förvärvade Jernforsen har Jernforsen stärkt sin position genom introduktion av nya produkter, genom förvärv av KMWs produktportfölj och genom att gå in på nya marknader utanför Norden. I maj har Alder sålt resterande del av sitt innehav i Jernforsen.


Magnus Holmgren, vd för Jernforsen, har investerat ytterligare i företaget och ser fler synergier med Linka Energy. Här kommenterar han Alders försäljning och blickar framåt.

Fakta

Linka Energy äger Jernforsen

Via Equity med bas i Danmark äger cirka 50 procent av Linka Energy. Brian Pedersen, vd för Linka Energy äger cirka 25 procent av Linka Energy. 

Magnus Holmgren, vd för Jernforsen, och ett par anställda på Linka Energy äger tillsammans resterande delar av Linka Energy.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy